Izba Pamięci Izydora Gulgowskiego w Iwicznie

 

 Izba Pamięci Izydora Gulgowskiego w Iwicznie

udostępniana we wtorki i piątki
w godz. od 10: 00 do 14:00

po uprzednim porozumieniu się z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kaliskach

Dane kontaktowe:
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach
ul. Długa 18, 83-260 Kaliska

tel./fax. 58 56 09 245
e-mail: gok@gok.kaliska.pl

 

Izba Pamięci Izydora Gulgowskiego w Iwicznie

2 3 4 5 6

7