Kółko literacko-fotograficzne

KÓŁKO LITERACKO – FOTOGRAFICZNE: uczestnicy zajęć przygotowują teksty dziennikarskie o różnej tematyce, oraz reportaże fotograficzne. Zajęcia kształtują poczucie estetyki i wrażliwości. Umożliwiają sukces indywidualny i zespołowy.

rsz_literackie

PROWADZĄCY :
przedział wiekowy od 10 do 16 lat,
DZIEŃ I GODZINA ZAJĘĆ: