Nazwa zadania pn. „ Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piecach w scenę estradową i nagłośnienie”.

Wartość całkowita projektu : 83 721,00 zł

Wartość dofinansowania : 54 439,00 zł

W zakres powyższego zadania wchodzi: scena modułowa o wymiarach 8m x 6m wraz z zadaszeniem dwuspadowym zakup nagłośnienia oraz organizacja imprezy powitanie wiosny.

logoprow

W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania” Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 -2013.