Oferta zajęć

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą zajęć prowadzonych przez GOK Kaliska. Kliknij w wybrany piktogram żeby uzyskać więcej informacji.

zumba
zumba kids

towarzyski
teatr
szachowe
salsation
PLASTYCZNE
literackie
kulinarne
aerobik
AKORD
ARTYSTYCZNE
balet
fitness
gry stolikowe
instrumenty
Warsztaty malarskie

 

 

 

 

 

 

 

  1. HARMONOGRAM ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH  PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY  W KALISKACH

 

  1. Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez GOK oraz zasady płatności                                                                                                                  

  2. WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK  KULTURY W KALISKACH.