Ogłoszono przetarg – Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach – etap IV

 

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na Termomodernizacji całego budynku wraz z pracami  towarzyszącymi koniecznymi do wykonania  zadaniu pn.: „Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach – etap IV”

Więcej szczegółów i informacji  na temat przetargu  – http://bipgok.kaliska.pl/index.php?id=139,65,285