Pozyskane dofinansowanie na zadanie pn.: „ ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO I WYPOSAŻENIA PRACOWNI CERAMIKI”

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach znajduje się na liście operacji wybranych do dofinansowania w ramach Przedsięwzięcia 3.2.2 Niekomercyjna infrastruktura kulturalna i będzie realizował zadanie pn.: „ ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO I WYPOSAŻENIA PRACOWNI CERAMIKI”

lista_operacji_zgodnych_12