Robotyka

PROWADZĄCY : Maciej Licznerski
przedział wiekowy od 7 do 12lat,
DZIEŃ I GODZINA ZAJĘĆ: czwartek,   godz. od 17.00 – 19.00, GOK