Robotyka

1 zajęcia odbędą się 20.09.2018

PROWADZĄCY : Maciej Licznerski
przedział wiekowy od 7 do 12lat,
DZIEŃ I GODZINA ZAJĘĆ: czwartek,   1 grupa godz. od 16.00 – 18.00, GOK

2 grupa godz. 18.00 – 20.00