Stowarzyszenie Kaliskie Pegazy

Stowarzyszenie powołała  grupa założycielska  w ilości siedmiu osób .

Stowarzyszenie  „Kaliskie Pegazy”  uzyskało oficjalny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego  z dniem 03.01.2017 roku.

Głównym celem stowarzyszenia jest edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę oraz rozpoznawanie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

W skład Zarządu wchodzą

Monika Burdukiewicz-Miszewski – prezes,    

Anna Kurkowska –  skarbnik,

Bernadeta Labuda – sekretarz

 

Siedziba Stowarzyszenia:

ul. Długa 18

83-260 Kaliska

Adres e-mail: wspolnecele4@wp.pl

Tel. kontaktowy: 58 56 09 245

 

W roku 2017 stowarzyszenie zrealizowało następujące projekty:

1. Nazwa zadania: „Genessis –  rzeczywistość wokół nas” 

– Działaj Lokalnie w wysokości 5 400 zł

2. Nazwa zadania „Twój robot” – warsztaty robotyki i programowania

Urząd Gminy Kaliska w wysokości 2 400 zł

3. Nazwa zadania „Artyści Sami Swoi” – twórcze działania mieszkańców

Kalisk –  Akumulator społeczny w wysokości 5 000 zł

    

 

4.  Nazwa zadania „Mój robot warsztaty dla dzieci i młodzieży – Akumulator społeczny w wysokości 4 700 zł

Łączna kwota pozyskanych środków w roku 2017 to: 17 500 zł.