Zajęcia wokalne

PROWADZĄCY : Dariusz Szymański
przedział wiekowy 30+
DZIEŃ I GODZINA ZAJĘĆ: poniedziałek, godz. 18.00, GOK