2019 Mistrz tradycji

 Głównym celem projektu jest przekaz unikatowej wiedzy i umiejętności z zakresu haftu zagrożonego zanikiem dla regionu etnicznego, jakim jest Kociewie. W ramach projektu dyplomowana mistrzyni haftu kociewskiego Zdzisława Gulgowska przekaże w sposób bezpośredni i tradycyjny swoją wiedzę i umiejętności 4 osobom z tej samej wspólnoty i kultury lokalnej. Proces ten będzie udokumentowany na fotografiach, filmie i prezentacji mulimedialnej, jako dokument popularyzowany na szerokim forum publicznym.

Prace prezentowane będą podczas wystaw. Dzięki realizacji projektu unikatowe wzory haftu kociewskiego zostaną w tradycyjnej formie w bezpośrednim przekazie przekazane następnemu pokoleniu. W efekcie realizacji zadania wzrośnie też świadomość tożsamości kulturowej uczestników zadania, jak i beneficjentów pośrednich. Przekazanie wiedzy i umiejętności hafciarskich, osobom zaangażowanym w życie społeczne regionu, daje nam gwarancję dalszego procesu naturalnej ich transmisji w regionie kociewskim.

Osiągnięto cel główny projektu, nastąpił przekaz unikatowej wiedzy i umiejętności z zakresu haftu charakterystycznego dla regionu Kociewia zagrożonego zanikiem. P. Zdzisława Gulgowska przekazała w sposób bezpośredni i tradycyjny swoją wiedzę i umiejętności 4 osobom, w tym 3 przedstawicielkom młodszego pokolenia.   Mistrz – sprawiła, że zarówno hafciarstwo, jak i wzory szkoły morzeszczyńskiej i pączewskiej haftu kociewskiego zaczęły być z powrotem kultywowane w naszym regionie. Fakt ten jest tym bardziej znaczący, że tradycja haftowania wzorami Kociewskimi szkoły morzeszczyńskiej i pączewskiej, to jedyny przejaw niematerialnego dziedzictwa kulturowego Kociewia, który istnieje na całym obszarze Kociewia.

W ramach projektu podjęto działania, dzięki którym p. Zdzisława Gulgowska przekazała swoją pełną wiedzę i umiejętności hafciarskie innym osobom i co więcej, następnemu pokoleniu. Proces ten odbywał się w sposób tradycyjny – podczas wspólnych spotkań w bardzo małej grupie osób, wywodzących się z tej samej wspólnoty i kultury lokalnej, gdzie „mistrz” w sposób bezpośredni szkolił „uczniów”.

Zachowanie tych unikatowych wzorów w tradycyjnej formie przekazane następnemu pokoleniu jest priorytetem tego projektu. W efekcie realizacji zadania wzrośnie też świadomość tożsamości kulturowej osób biorących udział w działaniach bezpośrednich, jak i beneficjentów, którzy zetkną się z projektem podczas działań promujących zadanie. Nastąpiło przekazanie wiedzy i umiejętności hafciarskich osobom zaangażowanym w życie społeczne regionu oraz zawodowo zajmującymi się działaniami związanymi z zachowaniem i promowaniem niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu daje nam gwarancję dalszego procesu naturalnej transmisji wiedzy i umiejętności z zakresu hafciarstwa wzorami szkoły morzeszczyńskiej i pączewskiej z terenu Kociewia.  Wyszkolenie kolejnych depozytariuszy wiedzy regionalnej pozwoli też na rozszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach o zajęcia z zakresu rękodzieła ludowego na terenie gminy Kaliska – obszaru o słabym dostępie do kultury.

Zagadnienia zrealizowane podczas warsztatów

WARSZTATY GRUPOWE

 • Prelekcja o hafcie kociewskim – 2 h,
 • Omówienie poszczególnych szkół haftu kociewskiego – 2 h
 • Wizyta w Muzeum Ziemi Kociewskiej – zwiedzanie muzeum, omawianie obiektów (haft kociewski – wzory p. Garnysz) zgromadzonych w muzeum, dyskusja – 4 h
 • Wskazówki ogólne: przygotowanie płótna do haftu– 1h
 • Wykończenia serwet 4 h
 • Omówienie innych rodzajów wykańczania haftów– 4h
 • Dobór wzorów (wzory Wespowej i Garnyszowej ) – 2 h
 • Przenoszenie wzorów na płótno – 2 h
 • Nici do haftu – rodzaje i kolorystyka – 2 h
 • Technika haftu (teoria) – 2 h
 • Podstawowe ściegi: sznureczek zwany wodnym, ścieg płaski, krzyżyki, węzełki, ściegi specjalne – 1 h
 • Zajęcia praktyczne – 12 h
 • technika, motywy i ściegi – wzory Wespowej i Garnyszowej – zajęcia praktyczne –34 h

razem godzin 72 dla grupy

 WARSZTATY INDYWIDUALNE

 • omówienie zasad kompozycji wzorów kociewskich – zajęcia teoretyczne – 4 h (dla każdego uczestnika)
 • omówienie zasad kompozycji wzorów charakterystycznych dla regionu – 4 h (dla każdego uczestnika)
  • zajęcia praktyczne – komponowanie własnych wzorów pod nadzorem i w konsultacji z p. Zdzisławą Gulgowską – 28 h (dla każdego uczestnika),

razem godzin 36 dla uczestnika

Prezentacja Haft i jego mistrz tradycji Zdzisława Gulgowska

Stoisko z pracami poprojektowymi na Kiermaszu Świątecznym

Zdjęcia prac oraz uczestników projektu Mistrz tradycji Zdzisława Gulgowska podczas Wernisażu Sami Swoi i goście 2019

Film z Wernisażu Sami Swoi i goście

Haft i jego mistrz tradycji Zdzisława Gulgowska – film

Film zrealizowany w ramach projektu „Kultura ludowa i tradycyjna” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Relacje z warsztatów haftu w Iwicznie 2019

W dniu 04.10.2019 w świetlicy wiejskiej w Iwicznie odbyło się spotkanie w ramach projektu pn. ,,Haft i jego mistrz tradycji Z. Gulgowska” ,,Kultura ludowa i tradycyjna”. Warsztaty dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W Iwicznie 18.10.2019 w świetlicy wiejskiej odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu pn. ,,Haft i jego mistrz tradycji Zdzisława Gulgowska”. ,,Kultura ludowa i tradycyjna”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

8 listopada w świetlicy wiejskiej w Iwicznie odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu pn. ,,Haft i jego mistrz tradycji Zdzisława Gulgowska” ,,Kultura ludowa i tradycyjna”. Zapraszamy do fotorelacji.W dniu 4 września w świetlicy wiejskiej w Iwicznie odbyło się spotkanie w ramach projektu pn. ,,Haft i jego mistrz tradycji Z. Gulgowska” ,,Kultura ludowa i tradycyjna”. Warsztaty dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


6 września 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Iwicznie odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu pn. ,,Haft i jego mistrz tradycji Zdzisława Gulgowska” ,,Kultura ludowa i tradycyjna”. Warsztaty dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dnia 13 września w świetlicy wiejskiej w Iwicznie odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu pn. ,,Haft i jego mistrz tradycji Zdzisława Gulgowska” ,,Kultura ludowa i tradycyjna”. Warsztaty organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Głównym celem projektu jest przekaz unikatowej wiedzy i umiejętności z zakresu haftu zagrożonego zanikiem dla regionu etnicznego, jakim jest Kociewie. Prace prezentowane będą w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach podczas wystawy na wernisażu „Sami Swoi” w dniu 29 października br.

 

W Iwicznie dnia 18.05.2019r. Odbyły się warsztaty haftu pn. ,,Haft i jego mistrz tradycji Zdzisława Gulgowska” realizowanego w ramach projektu ,,Kultura ludowa i tradycyjna”. Dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W dniu 9.05.2019r. W Iwicznie odbyły się zajęcia do projektu pt. Haft i jego mistrz tradycji – Z. Gulgowska z programu KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA Dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Fotorelacja z przeprowadzonych warsztatów haftu(11.04.2019) do projektu pt. Haft i jego mistrz tradycji – Z. Gulgowska z programu KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA Dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Zwiedzanie Muzeum Ziemi Kociewskiej