Andrzejki w Iwicznie

plakat-na-andrzejki-do-iwiczna

Spotkanie i zabawy andrzejkowe już za nami

W piątkowy wieczór 25 listopada 2016 r., w Iwicznie odbyła się zabawa Andrzejkowa dla  dzieci i młodzieży z tegoż sołectwa. Zabawa Andrzejkowa została zorganizowana przez Sołtysa i Radę Sołecką Sołectwa Iwiczno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach. Dzieci wraz z opiekunami bardzo licznie przybyły na imprezę,  na której  atrakcji nie brakowało. Wszyscy  bardzo chętnie brali udział w zabawie, oraz we wszystkich wróżbach związanych z tradycjami andrzejkowymi. Każdy z uczestników był ciekawy, co czeka go w niedługiej przyszłości, w czym pomagało niewątpliwie lanie wosku, numerologia, znaczenie kolorów i inne.  W celu uświetnienia całego spotkania Sołtys Franciszek Szandrach wraz z Paniami z Rady Sołeckiej przygotowali  słodki poczęstunek dla wszystkich przybyłych gości, oraz nagrody dla dzieci, które brały udział w konkursach i tradycyjnych wróżbach. Zabawa bardzo się podobała.

Dziękujemy wszystkim mamom, które tak chętnie pomagały w przygotowaniach i organizacji imprezy, i zapraszamy już za rok.  

Zabawa odbyła się, jako wskaźnik rezultatu do projektu pn.” Zagospodarowanie centrum wsi Iwiczno wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej.”