Cudze chwalicie, swego nie znacie !

Grupa inicjatywna, składająca się z pracowników ŚDS pozyskała środki finansowe w ramach zadania Inicjatywy Lokalne w Gminie Kaliska. W ramach konkursu ogłoszonego przez GOK w Kaliskach zrealizowany będzie projekt „Cudze chwalicie, swego nie znacie” skierowany do uczestników ośrodka. Zaplanowane działania mające na celu lepsze poznanie naszego Kociewia rozpoczną się już 29 sierpnia warsztatami literacko- twórczymi. Następnie będą warsztaty kulinarne, rękodzielnicze, a na koniec rekreacyjno- historyczne, podczas których zwiedzimy Izbę Pamięci Izydora Gulgowskiego w Iwicznie.