Dzień Kobiet 2016

rsz_dzień_kobiet

Dnia 08.03.2016r, odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet, hasłem przewodnim tej imprezy był styl retro, co można była zauważyć po strojach występujących oraz dekoracji na Sali. Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach – Mirosława Borucka wraz kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach Panią Iwoną Cienińską oficjalnie powitały uczestników oraz rozpoczęły uroczystość.

Uczestnikom przypomniano o tym, iż jest to coroczne święto kobiet obchodzone 8 marca, jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet, które ustanowione zostało ponad 100 lat temu. W Polsce Dzień Kobiet stał się szczególnie popularny w czasach PRL. Tak wtedy, jak i dziś jest to dobra okazja do obdarowania kobiet kwiatami, słodyczami oraz innymi podarunkami.

W dniu 8 marca dla mieszkańców Gminy Kaliska Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z Teatrem „Impuls” wspólnie przygotowali koncert słowno- muzyczny, który rozpoczęto od utworu pt „Jak się masz?  Kochanie”. Następnie Pan Wójta Gminy Kaliska wjechał rowerem na sale widowiskową przywożąc kwiaty dla Pań.  Kolejno Panowie w osobach Wójta Gminy Kaliska – Sławomira Janickiego, Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Szarafin złożyli życzenia i przy udziale Sołtysa Sołectwa Kaliska Kazimierza Głodek wręczyli Paniom symbolicznego tulipana.  Po czym nastąpiła dalsza część artystyczna poprowadzona przez Jasia Radzewicza, który swą energią porwał uczestników do wspólnego uczestnictwa w zabawie.

Serdeczne podziękowania należą się  samym występującym za zaangażowanie i wspaniały udział. Dziękujemy Panu Janowi Radzewiczowi za przygotowanie występujących, którzy kolejno wykonali utwory pt: „Bliska moim myślom”, „Kochać inaczej”, „Całuj mnie”, „Jak się masz? Kochanie „, „Takie ładne oczy”, „Zabierz mnie”, Granica”, „Daj mi tę noc”, „Zabiorę Cię”,.

Mieliśmy także okazję posłuchać recytacji wierszy autorstwa Karola Wojtyły oraz Jonasza Kofty.

Dopełnieniem tego wieczoru i miłym zaskoczeniem na zakończenie uroczystości okazał się występ samego Jana Radzewicza, który zaprezentował utwór  śpiewany z  Nocy Bardów.

Serdeczne podziękowania należą się również mieszkańcom Gminy Kaliska za tak liczne przybycie, a było Nas ponad 160 osób. Dziękujemy za wspólny spędzony czas, za wspólny udział i  chęć do zabawy.

Chcąc wyjść naprzeciwko tak wspaniałej publiczności, jaką jest społeczność Gminy Kaliska zapraszamy już na kolejne imprezy zamieszczone w kalendarzu imprez .

Na załączonych zdjęciach można zobaczyć jak bawiły się Panie z naszej Gminy.