Ferie w Iwicznie 2019

W piątek, 22 lutego zakończyliśmy ferie w Iwicznie. Czwarty i piąty dzień spędziliśmy na przygotowaniu pizzy i bezy z galaretką. Na koniec rozwiązywaliśmy zagadki związane z zimową aurą. Dzieci przez cały tydzień bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach. Zajęcia zrealizowano, jako wskaźnik rezultatu do projektu pn.” Zagospodarowanie centrum wsi Iwiczno wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej.”