Ferie zimowe w Iwicznie 2017

Kolejne ferie zimowe w sołectwie Iwiczno już minęły

Kolejny wskaźnik rezultatu do projektu pt. „Zagospodarowanie centrum wsi Iwiczno wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej” zrealizowano poprzez organizację zajęć z dziećmi w świetlicy wiejskiej podczas ferii zimowych. Zajęcia odbywały się w pierwszym tygodniu ferii, tj. od 16 do 20 stycznia 2017 r. Zajęcia prowadził pracownik z Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach przy współudziale Rady Sołeckiej z Iwiczna. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zorganizowanych zajęciach, gdyż mogły w tym czasie nabierać kolejnych nowych umiejętności, oraz miło spędzać wolny czas. Dodatkową atrakcją naszych zajęć było pichcenie na słodko i słono. Jednego dnia przerywnikiem zajęć plastycznych i artystycznych było przygotowanie pieczonych jabłek z niespodzianką. Nie mogło oczywiście zabraknąć poczęstunku w postaci pizzy, która dzieciom bardzo smakowała, gdyż brały czynny udział w jej przygotowaniu. Na zakończenie zajęć, w piątkowy wieczór zorganizowaliśmy dla dzieci bal karnawałowy z konkursami i nagrodami. W przygotowaniu oprawy muzycznej naszego Kinder balu zaangażowali się rodzice dzieci biorących czynny udział w zajęciach – Państwo Koper.

Uczestnicy zajęć w nagrodę za wytrwałość, pojechały wraz z grupą dzieci uczestniczących w zajęciach w GOK, oraz w Sołectwie Dabrowa do kina. Dzieci były bardzo zadowolone, dlatego jeszcze raz dziękujemy Panu Sołtysowi, oraz Radzie Sołeckiej za wsparcie finansowe w realizacji naszych zajęć  i do zobaczenia wkrótce na kolejnych spotkaniach.

Sp.:  J.Sz.

Zajęcia zrealizowano, jako wskaźnik rezultatu do projektu pn.” Zagospodarowanie centrum wsi Iwiczno wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej.”