Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach ogłosił przetarg

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach ogłosił przetarg na zadanie pn. „Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach – etap IV 

Więcej informacji na stronie: http://bipgok.kaliska.pl/index.phpprzetarg