I Konfrontacje ROCK w GOK

I konfrontacje ROCK W GOK

Dnia 16.11.2018 r.  odbyły się po raz pierwszy od dłuższego czasu konfrontacje zespołów rockowych z terenu Powiatu Starogardzkiego.   Podczas tej nowej imprezy  w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach zaprezentowały się 4 zespoły: Rudera, Stone Heads, Flywheel i Bez Filmu. Konfrontacje mają na celu popularyzację muzyki rockowej wśród młodzieży i dorosłych.

Zespoły które wystąpiły zaprezentowały własną twórczość. Część zespołów ma już ugruntowaną pozycję na scenie muzycznej. Poziom artystyczny zespołów był bardzo wysoki. Z obserwacji sceny muzycznej w naszym powiecie stwierdzamy, iż  istnieje duże zapotrzebowanie na tego typu imprezy. Ilość odbiorców tego typu muzyki utrzymuje się już od wielu na stałym poziomie.

Leader zespołu Bez Filmu podziękował serdecznie Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach Mirosławie Boruckiej za udostępnienie sali widowiskowej na potrzeby konfrontacji.

Nadmienił również, że brał już kiedyś udział w konfrontacjach rockowych w Kaliskach za czasów jak Dyrektorem GOK-u był Jan Radzewicz.

I konfrontacje ROCK W GOK stworzyły możliwość pokazania się na scenie zespołów, dały również możliwość alternatywnego spędzania wolnego czasu przez osoby dorosłe oraz młodzież – widowni.

Impreza ta będzie kontynuowana cyklicznie.