Koncert Kolęd 2018

W piątek 14 grudnia 2018 roku o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach na sali widowiskowej odbył się Koncert Kolęd. Rozpoczął się on uroczystym powitaniem przybyłych gości – Wójta Gminy Kaliska Sławomira Janickiego wraz z małżonką, 
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach Mirosławę Borucką, Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach Iwonę Ciemińską, Sołtysa Sołectwa Kaliska Kazimierza Głodka, przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji, a także miłośników kultury i muzyki.
Jako pierwsze wystąpiły dzieci z zajęć wokalnych (pod okiem Anety Falkowskiej – GOK Kaliska), które zaśpiewały: „Lulajże Jezuniu”, „Nie było miejsca”, „Gdy śliczna panna”, „Mędrcy świata”, „Mario czy Ty wiesz”, „Coraz bliżej święta”, „Kto wie czy za rogiem”, „Ding dong” oraz „Wszystko czego pragnę to Ty”. 
Następnie odbyła się 10-minutowa przerwa podczas której można było poczęstować się czymś słodkim oraz napić się kawy lub herbaty. 
Po przerwie wystąpiły dzieci z chóru szkolnego (pod kierunkiem Katarzyny Eliasz – ZSP Kaliska) prezentując „Triumfy Króla Niebieskiego” i „Jasną Kolędę”. Po czym na scenie pojawiły się dzieci z zajęć nauki gry na instrumentach (pod kierunkiem Marka Szwocha – GOK Kaliska) zagrały na instrumentach i zaśpiewały „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Wśród nocnej ciszy” a także „Last Christmas”. Ostatni występ należał do uczestniczek zajęć wokalnych dla dorosłych (pod okiem Dariusza Szymańskiego – GOK Kaliska), które zaprezentowały „Kolędę Maryi”, „Nie było miejsca dla Ciebie”, „Gdy się Chrystus rodzi”. 
Po każdym z tych występów młodsi uczestnicy otrzymywali czekoladę, zaś Ci starsi i instruktorzy Gwiazdę Betlejemską. Przed końcem Koncertu Kolęd, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach Mirosława Borucka podziękowała uczestnikom, instruktorom i gościom. 
Na zakończenie prowadząca wydarzenie Monika Burdukiewicz-Miszewski z Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach zachęciła wszystkich – uczestników jak i widownię do wspólnego zaśpiewania kolędy „Przybieżeli do Betlejem”. Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie i do zobaczenia za rok!