Letnia Liga Petanque 2017

 

Regulamin Imprezy Rekreacyjno – Sportowej

Letnia Liga  Petanque 2017 o Puchar Wójta Gminy Kaliska

 1. Organizatorzy i realizatorzy

Letnia Liga Petanque 2017 o Puchar Wójta Gminy Kaliska odbywa się jako działanie

 • Sekcji Petanque przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych w Kaliskach,
 • Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie zawodów, ustalanie rozstawień oraz za  notowanie wyników:
 1. Jan Neugebauer
 2. Jerzy Pasterski
 3. Partnerzy
 • Urząd Gminy Kaliska

83-260 Kaliska, ul. Nowowiejska 2

Tel. 58 58 89 201

www.kaliska.pl

 

 • Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach

83-260 Kaliska, ul. Długa 18

tel./fax.(58) 56 09 245,                                

e-mail: gok@gok.kaliska.pl

www.gok.kaliska.pl               

 1. Cele imprezy
 • popularyzacja gry w boule,
 • zachęcenie mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu,
 1. Terminy
 • Rozgrywki Letniej Ligi Petanque 2017 odbywają się w każdą niedzielę, w terminie

od 25  czerwca 2017 do 24 września 2017 r.

 • Dniem rozgrywek jest niedziela. Początek rozgrywek ustala się na godzinę 15.oo.
 1. Miejsce

 Rozgrywki odbywać się będą na obiekcie Stadionu Gminnego w Kaliskach  lub w innym miejscu na terenie gminy wskazanym przez realizatorów.

 1. Uczestnicy
 • W rozgrywkach biorą udział zespoły dwuosobowe, które mogą występować z jednym zawodnikiem rezerwowym.
 • Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne.
 • Uczestnikami zawodów mogą być zespoły dwuosobowe, występujące w dowolnych składach, przy zachowaniu zasady pkt. 4. Uczestnictwa nie ogranicza brak zameldowania w Gminie Kaliska, brak polskiego obywatelstwa lub inne względy administracyjne.
 • W przypadku udziału osób niepełnoletnich wymagana jest obecność dorosłych opiekunów.
 • Uczestnicy nie posiadający własnego sprzętu mogą brać udział w zawodach korzystając ze sprzętu Organizatora.
 1. Zasady gry
 • W trakcie rozgrywek obowiązuje Regulamin Gry w Petanque, znajdujący się na stronie petanque.pl, w zakładce regulaminy.

 

 • Regulamin rozgrywek:

   a/ w każdą niedzielę zostanie rozegrana runda spotkań ligowych;

   b/ dobór drużyn do pierwszej rundy odbędzie się losowo;

   c/  dobór drużyn w kolejnych turniejach i rundach odbędzie się według dotychczasowego

        dorobku drużyn (rankingu), w taki sposób, że pierwsza drużyna grać będzie przeciwko

        drugiej,  trzecia przeciwko czwartej itd.;

   d/ w każdym turnieju drużyny mogą rozegrać między sobą jedynie jeden mecz, w  przypadku gdy drużyny wskazane przez wyniki już ze sobą rozegrały spotkanie, do  lepszej z nich zostanie dobrana drużyna kolejna;  

   e/ określa się limit czasu dla jednej rundy na 50 minut;

   f/  kolejność drużyn w kolejnych fazach turnieju ustala się na podstawie:

           – ilości wygranych meczów;

           – różnicy małych punktów;

           – ilości zdobytych małych punktów;

    g/ drużyny zgłaszające się do zawodów w trakcie rozgrywek będą rozpoczynać rywalizację 

         z najniższej pozycji w rankingu;

    h/ zwycięzcą Letniej Ligi Petanque 2017 zostanie drużyna, która zdobędzie największą ilość

         punktów za zdobyte mecze, przy zachowaniu zasad pkt f/;  

 

 1. Zapisy

Zapisy do Letniej Ligi  Petanque 2017  dokonywane będą:

 

 • Jan Neugebauer

 tel. 534 664 959

e-mail: jan4959@gmail.com

 

 • Jerzy Pasterski

Tel. 502 420 713