Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu.

Dnia 07.03.2016r zostały ogłoszone wyniki naboru wniosków do programu – Infrastruktura domów kultury.

Miło nam poinformować, że wśród wniosków, które otrzymały dofinansowanie, jest projekt Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach pod nazwą „Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach etap IV wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia„

Celem powyższego zadania jest zwiększenie potencjału edukacyjno animacyjnego dotyczącego poprawy stanu infrastruktury kultury zwiększającej dostęp do oferty kulturalnej i podnoszącej jej atrakcyjność, wdrażania nowoczesnych technologii, wzmocnienia działalności o charakterze ponadregionalnym.

Zadanie do realizacji w trybie dwuletnim.

Zadanie przewiduje:

 1. wykonanie dokumentacji technicznej (oświetlenie placu oraz agregat prądotwórczego),
 2. roboty rozbiórkowe i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
 3. roboty budowlane oraz prace wykończeniowe wnętrz,
 4. wykonanie oświetlenia placu i budynku wraz z instalacją,
 5. montaż agregatu prądotwórczego,
 6. wymiana drzwi wewnętrznych,
 7. zakup mat ochronnych na podłogę (sala widowiskowa oraz scena)
 8. wyposażenie pracowni plastycznej- zakup wyposażenia
 9. termomodernizacja całego budynku
 10. roboty zewnętrzne plac, odwodnienie
 11. koszty nadzoru inwestorskiego

 

kwota  całego zadnia to 598 325,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania – 400,000,00 zł , zaś otrzymana kwota dofinansowania to 184 000,00 zł.

Zakres prac zostanie zweryfikowany do otrzymanego dofinansowania.

MKIDN dof