Nabór na stanowisko STAŻYSTA

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA STAŻ W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KALISKACH


Uprzejmie informujemy, że prowadzimy nabór na stanowisko:

stażysta /pracownik biurowy/

do Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach organizowanego w ramach projektu    „Aktywizacja osób bezrobotnych po 30 roku życia w powiecie starogardzkim (IV)”.

Staż skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim powyżej 30 roku życia i należących do poniższej grupy:

    kobieta;

–   osoba w wieku 50 lat i więcej;

–   osoba z niepełnosprawnościami;

–    osoba długotrwale bezrobotna (pozostająca bez pracy nieprzerwanie przez okres  ponad 12 miesięcy);

–   osoba o niskich kwalifikacjach (osoba posiadająca maksymalnie wykształcenie średnie);

–   imigrant (w tym osoby polskiego pochodzenia);

–   reemigrant.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 23.07.2021r. do godz. 16:00
–    osobiście w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach
–    listownie na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach, 83-260 Kaliska, ul. Długa 18
–    lub pocztą e-mail na adres: ksiegowosc@gok.kaliska.pl

Więcej informacji pod nr telefonu: 58 560 92 45 wew.25

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach jest administratorem danych osobowych.

Dane kandydatów na staż będą przetwarzane zgodnie z art. 13 RODO-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).