Nabór na stanowisko STAŻYSTA

Nabór na stanowisko: STAŻYSTA
Uprzejmie informujemy, że prowadzimy nabór na stanowisko: stażysta /pracownik biurowy/ do Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach.

Podstawowe wymagania:
1. Osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim,
2. Wykształcenie minimum średnie,
3. Osoba, która nie odbywała dotychczas stażu i nie ma doświadczenia zawodowego na stanowisku pracownika biurowego,
4. Staż dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 25.06.2019r. do godz. 16:00
– osobiście w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach
– listownie na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach, 83-260 Kaliska, ul. Długa 18
– lub pocztą e-mail na adres:gok@gok.kaliska.pl