Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

ROK 2017 

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach – Biblioteka realizuje projekt dot. zakupu nowości wydawniczych w 2017 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Całość zadania to 13 900,00 zł, z czego pozyskane dofinansowanie to 6900,00 zł. Środki własne w wysokości 7 000,00 zł