Nazwa zadania pn :„Dom Kultury +Kaliskie Inicjatywy lokalne 2015”.

Celem programu jest zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich.

Zadanie jest realizowane w dwóch etapach. Pierwsza cześć zadania  realizowana w  od lutego  do 30  czerwca, na które otrzymaliśmy 7900,00 zł. Dofinansowanie tej części zadania wynosi do 100%.W ramach I cz. Zadania zaplanowano zorganizowanie spotkań, przeprowadzenie diagnozy środowiska w formie ankiet i sondażu.  Weryfikacja wyników i opracowanie diagnozy.  Zgłaszanie przez mieszkańców pomysłów na projekty i wybór 5 najciekawszych propozycji do realizacji w II etapie.   Zaś druga część zadania to realizacja wspólnie z autorami 5 projektów w terminie od 31 lipca do 22 listopada 2015 roku gdzie maksymalna kwota dofinansowania wynosi 22 000,00 zł brutto przy dofinansowaniu do 95% budżetu tej części zadania.

NCK_KD_v2-01

Zadanie”Dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne.”

 

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU

rsz_plakat_zaproszenie_na_imprezę

Informacja

Dnia 20 listopada 2015 roku odbyła się impreza podsumowująca zadanie pn. „Dom Kultury + Kaliskie Inicjatywy lokalne 2015, CZĘŚĆ II”, które było realizowane od 31.07.2015 do 22.11.2015.

Podczas tej imprezy autorzy zaprezentowali pokrótce zrealizowane inicjatyw mieszkańców gminy Kaliska. Zrealizowano następujące projekty pt.

 • WARSZTATY CERAMICZNE – BIŻUTERIA I NACZYNIA Z GLINY, JAK ZA WIEKÓW ŚREDNICH
 • BĄDŹ TWÓRCZY WSPÓLNIE Z RADOSNYMI
 • HIPHOPOWE ZAKOŃCZENIE WAKACJI
 • WARSZTATY PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI W PIECACH
 • WAKACYJNY MIESIĄC W ŚWIECIE DINOZAURÓW
 • ORGANIZACJA WARSZTATÓW ORAZ PRZEDSTAWIENIA PT. „BRAMY NIEBA I PŁOMIENIE PIEKŁA”
 • WARSZTATY HAFTU KOCIEWSKIEGO I SZYDEŁKOWANIA

Podczas podsumowania zostały również zaprezentowane wytworzone prace, które powstały podczas realizacji powyższych inicjatyw.  Z wyeksponowanych zdjęć oraz prezentacji multimedialnej można było zobaczyć i prześledzić przebieg realizowanych projektów. Spotkanie to umilił koncert zespołu „KAPELA MUZYCZNEGO NIEPOKOJU”.

Wartość całkowita II części zadania to KWOTA 23 768, 75 ZŁ, z czego dofinansowanie wyniosło 22 000, 00zł.

W ramach I części realizowanej od 16 lutego do 30 czerwca, 2015r

 • Przeprowadzono diagnozę
 • Opracowano dokumentu pt: „ Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Kaliska”
 • ogłoszono konkurs i dokonano wyboru 7 inicjatyw. Działania te wsparto dofinansowaniem w kwocie 7900, 00 zł i wkładu własnego w kwocie 90, 10 zł.

Realizacja dwóch części to kwota 31 758, 75 zł, z czego wartość dofinansowania wyniosła 29 900, 00 zł.

Niespodzianką dla autorów inicjatyw było wręczenie symbolicznego czeku kwocie 500, 00 zł każdej grupie inicjatywnej do dalszego twórczego działania w 2016 roku.

Na podsumowanie pojawił się również animator Narodowego Centrum Kultury Pan Ryszard Konopko, który za opiekę sprawowana podczas realizacji całego zadania otrzymał podziękowanie oraz publikację książkową, które w imieniu Wójta Gminy Kaliska przekazała Pani Beata Wysokińska.

W ramach ewaluacji podczas spotkania podsumowującego zostały przeprowadzone wywiady z autorami inicjatyw. Materiał ten został zamieszczony na stronie

http://24starogard.pl/24kaliska/4918-podsumowali-projekt

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałem oraz odwiedzenia strony WWW.gok.kaliska.pl gdzie znajduje się więcej informacji o realizacji projektu.

Serdeczne podziękowania autorom inicjatyw za udział w projekcie i przy realizacji swoich pomysłów. Podziękowania również dla mieszkańców Gminy Kaliska za chęć uczestnictwa w oferowanych zajęciach, warsztatach i imprezach.

Fotorelacja 

Filmik

http://www.24starogard.pl/24kaliska/4918-podsumowali-projekt

rsz_6czek

Realizacja inicjatyw

rsz_1plakat_5

W terminie od 31.07.2015 roku nastąpiła realizacja inicjatyw pt:

 • WARSZTATY CERAMICZNE – BIŻUTERIA I NACZYNIA Z GLINY, JAK ZA WIEKÓW ŚREDNICH
 • BĄDŹ TWÓRCZY WSPÓLNIE Z RADOSNYMI
 • HIPHOPOWE ZAKOŃCZENIE WAKACJI
 • WARSZTATY PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI W PIECACH
 • WAKACYJNY MIESIĄC W ŚWIECIE DINOZAURÓW
 • ORGANIZACJA WARSZTATÓW ORAZ PRZEDSTAWIENIA PT. „BRAMY NIEBA I PŁOMIENIE PIEKŁA”
 • WARSZTATY HAFTU KOCIEWSKIEGO I SZYDEŁKOWANIA

rsz_warsztaty_haftu_i_szydeŁkowania

Sprawozdanie z realizacji powyższego  zadania 

TYTUŁ INICJATYWY „WARSZTATY HAFTU KOCIEWSKIEGO I SZYDEŁKOWANIA” GRUPA NIEFORMALNA – „BARTLEWIANKI”
BUDŻET PROJEKTU – 1602,26 ZŁ.
Projekt polegał na cyklu 8 warsztatów z haftu kociewskiego i szydełkowania. Warsztaty poprowadziła osoba z doświadczeniem raz w tygodniu przez okres 3 miesięcy. Warsztaty odbywały się będą w budynku Świetlicy wiejskiej w Bartlu Wielkim.
Głównym celem projektu Głównym celem była integracja mieszkańców gminy Kaliska jak i mieszkańców sołectwa Bartel Wielki oraz pogłębienie wiedzy na temat kultury kociewskiej teraz i dawniej.
Rezultaty :
– 8 spotkań z haftu kociewskiego i szydełkowania w miesiącach: wrzesień, październik, listopad.
Pozycje generujące koszt z preliminarza:
Wynagrodzenie dla prowadzącego warsztaty z haftu i szydełkowania
Zakup materiałów niezbędnych do zajęć warsztatowych (płótno, mulina, nici, igły, szydełko itp.)
Zakup artykułów spożywczych na organizowane warsztaty.

Odbiorcy zadania
Różne grupy wiekowe w szczególnie ludzi młodych i 40+. W warsztatach wzięło udział ział liczba osób 15 osób
Udział liczba wolontariuszy –2 osoby,
Wydrukowano plakatów -50 sztuk
Liczba partnerów- 2 , UG , GOK
Liczba prowadzących warsztaty – artystów – 1 osoba

 Fotorelacja z realizacji inicjatywy

rsz_2plakat_bramy_nieba_płomienie_piekła

Sprawozdanie z realizacji powyższego  zadania 

TYTUŁ INICJATYWY „ORGANIZACJA WARSZTATÓW ORAZ PRZEDSTAWIENIA PT. „BRAMY NIEBA I PŁOMIENIE PIEKŁA”
GRUPA NIEFORMALNA – „MIŁOŚNICY TEATRU –VEKTOR”
BUDŻET PROJEKTU –3500,00 ZŁ.
Projekt polegał na cyklicznych warsztatach teatralnych zakończonych przedstawieniem pt.„ Bramy Nieba i Płomienie Piekła”. Warsztaty przeprowadziła grupa teatralna składająca się z 2 wykwalifikowanych reżyserów. Grupa poprowadziła warsztaty ucząc aktorów gry w oparciu o scenariusz. Przedstawienie składało się ze scenek w których udział brali aktorzy wolontariusze ( dzieci, młodzieży i dorośli ). Dnia
25.10.2015r.(niedziela) – pierwsze spotkanie organizacyjne, które odbyło się w ZSP Kaliska w świetlicy szkolnej o godz.18.00. Oprócz aktorów przybyli również rodzice z dziećmi. Liczba zgłoszonych uczestników w różnym wieku wynosiła 33-38 osób . Omówiono scenariusz spektaklu oraz wybrano aktorów do poszczególnych scenek umawiając się na odpowiednie dni i godziny warsztatów.
I warsztat – godz.15.00 -17.00-26.10.2015r.(poniedziałek) – GOK sala widowiskowa
Ćwiczenie scenek ,nauka tekstów: „Matka i córka”, „Staruszka”, „Rodzinka”, „Samolot”
II warsztat-godz.17.00 – 19.00
Ćwiczenie scenek , nauka tekstów: „Szkoła”, „Dyskoteka”, „Catting”, „Bar”, „Budowlańcy”.
III warsztat – godz.17.00 -19.00-27.10.2015r.(wtorek) – GOK sala widowiskowa
Ćwiczenie scenek, pantomima
Ćwiczenie wszystkich 9 scenek z tekstami. Wczucie się w emocje bohaterów, gestykulacja ,próby gry.
IV warsztat-godz.17.00 -19.00-28.10.2015r.(środa)- GOK sala widowiskowa
Ćwiczenie scenek na scenie, skupienie uwagi na grze aktorskiej, ruchu scenicznym, operowanie głosem, gestykulacja utożsamianie się z grana postacią.
29.10.2015r.(czwartek) – GOK sala widowiskowa
10.00 – 16.00 rozkładanie scenografii, nagłośnienia, ustawianie krzeseł.
V warsztat –godz.16.00 -22.00 29.10.2015r.(czwartek) – GOK sala widowiskowa
I próba generalna na scenie.
Prezentowanie każdej scenki z odpowiednim podkładem muzycznym i prezentacją filmików na ekranie łączących się z daną scenką. Korygowanie błędów i poprawianie niedociągnięć.
II próba generalna .
Prezentacja w całości wszystkich scenek .
30.10.2015r.(piątek) – GOK sala widowiskowa
17.00 -Pierwsze przedstawienie pt. „Bramy Nieba i Płomienie Piekła”.
Liczba widzów ponad 70 osób.

31.10.2015r.(sobota) – GOK sala widowiskowa
17.00 –Drugie przedstawienie pt. „Bramy Nieba i Płomienie Piekła”.
Liczba widzów ponad 100 osób.
Demontaż sceny , sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego.
Uniwersalny i nietypowy charakter prowadzenia warsztatów oraz dwóch przedstawień jako podsumowania pracy aktorskiej dał możliwość uwzględniania w swoich scenkach programu profilaktyki i uzależnień. Do niezwykłego odbioru przedstawienia przyczyniła się także piękna dekoracja, gra świateł, specjalne efekty dźwiękowe i multimedialne oraz gra aktorów. Grupa reżyserów zapewniła odpowiednia ilość kostiumów, rekwizytów oraz scenografię potrzebną do wystawienia spektaklu. Warsztaty oraz przedstawienia zostały realizowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach zaś spotkanie organizacyjne w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach.
Grupa inicjatywna w ramach wkładu własnego zapewniła :poczęstunek podczas warsztatów , nocleg oraz wyżywienie i zwrot kosztów podróży grupy teatralnej .
Głównym celem projektu
– stworzenie możliwości integracji dzieci, młodzieży i dorosłych, poznawanie siebie, wyzwalanie ukrytych talentów aktorskich, rozwijanie relacji rodzinnych przez wspólne uczestniczenie w realizacji projektu.
– Czynne angażować w sztukę teatralną .
Rezultaty :
 1 spotkanie organizacyjne
 5 dni warsztatów przygotowujących do przedstawienia – ćwiczenie scenariusza z samymi aktorami
 2 przedstawienia – prezentacja sztuki
Pozycje generujące koszt z preliminarza:
Wynagrodzenie prowadzących warsztaty oraz przedstawienia teatralnego wraz z własnymi kostiumami , strojami i elementami scenografii oraz nagłośnieniem i oświetleniem.
Odbiorcy zadania
– Dzieci , młodzieży i dorośli- aktorzy uczestniczący w przedstawieniu pt „Bramy Nieba i Płomienie Piekła” 38 osób .
– odbiorcy przedstawienia 170 osób
Razem 170 + 38=38=246
Udział liczba wolontariuszy – 4 osób,
Wydrukowano plakatów -100 sztuk
Liczba partnerów- 10
Liczba prowadzących warsztaty – artystów – 2 osoba

 Fotorelacja z realizacji inicjatywy

rsz_warsztaty_plastycznej_twórczodci_w_piecach

Sprawozdanie z realizacji powyższego  zadania

TYTUŁ INICJATYWY; „WARSZTATY PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI W PIECACH”
GRUPA NIEFORMALNA – „LOKALNI ARTYŚCI”
BUDŻET PROJEKTU – 900,00 ZŁ.
W ramach projektu odbyło się 6 warsztatów podczas których dzieci wspólnie z rodzicami wykonywali różnorodne prace plastyczne:
Spotkanie 1 – 18.09.2015r. prace plastyczne różnym technikami pn. Wspomnienia z wakacji.
Spotkanie 2 – 25.09.2015r. dzieci wykonały drzewka szczęścia za pomocą kul styropianowych oraz różnorodnych materiałów i ozdób.
Spotkanie 3 – 30. 09.2015r. kartki okolicznościowe na każdą okazję.
Spotkanie 4 – 09.10.2015r. prace przestrzenne- jeżyki w towarzystwie jesiennych liści.
Spotkanie 5 -13.10.2014r. sówki oraz ptaszki wykonane z rolek od papieru oraz innych różnorodnych materiałów plastycznych.
Spotkanie 6 – 15.10.2015r.dzieci wykonały ramki ze zdjęciami. Dzięki temu dzieci miały wspaniałą pamiątkę z całego projektu.
Oraz Spotkanie 7 – 30.10. 2015r. jako wernisaż prac plastycznych prezentujący wszystkie działania dzieci. Podczas spotkania zaprezentowana zastała prezentacja multimedialna z działalności projektu wraz z pamiątkowymi zdjęciami. Dzieci otrzymały również dyplomy oraz słodki upominek kończący działanie projektu. Po części oficjalnej zebrani gości wspólnie ze swoimi dzieci zabrali się do oglądania galerii prac.
Zajęcia odbywałby się raz w tygodniu w budynku Zespołu Oświatowo Wychowawczego w Piecach. Projekt zakończył się podsumowaniem poprzez organizacje wernisażu na którym prezentowane był prace dzieci oraz rodziców.
Głównym celem projektu
Głównym celem realizacji projektu było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci oraz rodziców, integracja rodzin,
rezultaty
– wspólne spotkania rodziców i dzieci -wzmacnianie więzi rodzinnych,
– integracja społeczeństwa,
– twórczy rozwój
 7 spotkań warsztatowych- plastycznych w tym wernisaż
Pozycje generujące koszt z preliminarza:
Zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu
Zakup produktów spożywczych niezbędnych do realizacji projektu
Odbiorcy zadania
-dzieci, młodzież oraz rodzice z miejscowości Piece.
-uczestnicy warsztatów – 35 osób
Udział liczba wolontariuszy – 4 osób,
Wydrukowano plakatów -. 35 sztuk
Liczba partnerów- 3 GOK , ZOW Piece, Sołtys Piece
Liczba prowadzących warsztaty – artystów – 1 osoba

 Fotorelacja z realizacji inicjatywy

rsz_plakat_kaliska4

Sprawozdanie z realizacji powyższego  zadania 

TYTUŁ INICJATYWY „HIPHOPOWE ZAKOŃCZENIE WAKACJI”
GRUPA NIEFORMALNA – Grupa mieszkańców gminy Kaliska
BUDŻET PROJEKTU – 5 451,11 ZŁ.
Projekt polegał na organizacji jednodniowego wydarzenia plenerowego, podczas którego zostały przeprowadzone warsztaty sztuki graffiti – malowanie farbami w sprayu, na płytach osb przez artystów, jak również dzieci, które pod okiem doświadczonych malarz spróbowały swoich sił. Podczas prowadzonych warsztatów na scenie występowali artyści muzycy DJ. Na podsumowanie i zakończenie odbył się koncert hiphopowy gwiady wieczoru „ ChudiniSoker”. Miejsce imprezy –stadion gminny Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach .
Głównym celem projektu j było pożegnać wakacji wspólnie z dziećmi i młodzieżą gminy Kaliska.

Rezultaty :
Projekt nakierowany był do młodzieży gminy Kaliska. Ze względu na znikomą ilość wydarzeń organizowanych stricte dla młodzieży, która można świetnie bawić się bez używek, a przede wszystkim w sposób kulturalny.
1- Impreza plenerowa – 1
2- Obrazki graffiti – 24 szt.
Pozycje generujące koszt z preliminarza:
– materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów w tym (płyty osb na których powstawałyby prace oraz farb do malowania).
– promocja zadania -przygotowanie graficzne autorskich plakatów i wydruk.
– honorarium za prowadzenie warsztatów – umowy z graficiarzami oraz muzykami występującymi na scenie .
– poczęstunek podczas imprezy
– koszty transportu nagłośnienia Kaliska- Gdynia .
Odbiorcy zadania
dzieci i młodzież z gminy Kaliska, dorosłych i mieszkańców innych gmin.-200 osób
Udział liczba wolontariuszy – 11 osób,
Wydrukowano plakatów -. 70 sztuk
Liczba partnerów- 2 GOK , UG
Liczba prowadzących warsztaty – artystów 12 osób

 Fotorelacja z realizacji inicjatywy

rsz_1warsztaty_ceramiki

Sprawozdanie z realizacji powyższego  zadania 

TYTUŁ INICJATYWY „WARSZTATY CERAMICZNE – BIŻUTERIA I NACZYNIA Z GLINY, JAK ZA WIEKÓW ŚREDNICH”
GRUPA NIEFORMALNA – „Miłośnicy sztuki ludowej”
BUDŻET PROJEKTU – 4498,59 ZŁ.
Projekt polegał na przeprowadzeniu 11 spotkań warsztatowych pod nadzorem i opieką merytoryczną artysty ceramika. Program spotkań warsztatowych: obejmował: Prezentację pojęć związanych z ceramiką i jej technologią. Pierwszy kontakt z gliną i jej właściwościami (lepienie miski/filiżanki), Techniki wałkowe i „z plastra’’ w praktyce . Wykonywanie pierwszych własnych pomysłów uczestników. Tworzenia biżuterii ceramicznej. Warstwowe barwienie czerepów glinianych kolorowymi glinami czyli angobami. Obróbka ręczna materiałami ściernymi pierwszy raz wypalonych naczyń/dzieł uczestników. Warsztat szkliwierski, czyli pokrywanie barwnymi mieszankami tlenków metali(szkliwami) obrobionych naczyń. Warsztat rekonstruktora, czyli co zrobić z popękanym garem. Techniki rekonstrukcyjne i naprawcze w ceramice oraz podsumowanie i aranżacja wystawy prac/dzieł uczestników warsztatów.
Inicjatywa była realizowana w miejscowości Kaliska w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach.
Głównym celem projektu był rozwoju kultury w gminie oraz propagowanie lokalnej kultury Kociewia w sposób jeszcze nie realizowany na terenie gminy Kaliska. Celem jest również aktywizacja grup defaworyzowanych. Zachęta do czynnego udziału w życiu Kulturalnym Gminy. Wyrobienie nawyku w młodych osobach czynnego udziału i angażowania się w życie społeczne swojej miejscowości .
Rezultaty
Poprzez realizację i uczestnictwo zachęciliśmy do kultywowania tradycji Kociewia w innych niż dotychczas obszarach tematycznych. Zaktywizowano grupy społeczne oraz zachęcono do uczestnictwa w tego typu warsztatach dzieci, młodzież oraz osoby 40+ . W ramach inicjatywy zrealizowano
ramach realizacji inicjatywy zostanie zorganizowanych :
 11 spotkań warsztatowych po 3 godziny
Pozycje generujące koszt :
– wynagrodzenie 1 prowadzącego warsztaty wraz z dojazdem i wypaleniem prac .
– zakup materiałów do przeprowadzenia warsztatów : 100 kg gliny ceramicznej , szkliwa , wykończenia do biżuterii oraz materiały pomocnicze ( maski, pędzle, kamienie szlif, rękawice jednorazowe, itd.).
– zakup art. Spożywczych na poczęstunek podczas warsztatów.
Odbiorcy zadania :
Projekt kierujemy do osób zamieszkujących teren gminy Kaliska z naciskiem do młodzieży i osób 40 +
Odbiorcami będą różne grupy wiekowe :
W warsztatach udział wzięło 16 osób dzieci, młodzież oraz osoby w wieku 40+
Udział liczba wolontariuszy – 3 osoby, które: przygotowały treść plakatu i rozwiesili po terenie gminy, przygotowali poczęstunek ( kawa, herbata i ciastka) itp.
Wydrukowano plakatów -. 50 sztuk
Liczba partnerów- 4 GOK , ZSP w Kaliskach , ZOW Piece, UG –świetlica terapeutyczna
Liczba prowadzących warsztaty – 1 osoba
Liczba uczestników – 16 osób

 Fotorelacja z realizacji inicjatywy

rsz_radosnie_aktywni

Sprawozdanie z realizacji powyższego  zadania 

TYTUŁ INICJATYWY: „BĄDŹ TWÓRCZY WSPÓLNIE Z RADOSNYMI”
GRUPA NIEFORMALNA – „RADOŚNIE AKTYWNI”
BUDŻET PROJEKTU – 2998,04 ZŁ.
Projekt polegał na organizacji czterech różnych warsztatów tematycznych, prowadzonych przez terapeutów z osobami w różnych grupach wiekowych. Na każdy warsztat przewidziano 2 lub 3 spotkania, trwające po ok. 3 godziny. Zajęcia zostały przeprowadzone w budynku lub na placu Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach. Podsumowanie w formie przedstawienia zostało zorganizowane na placu parkingowym przy kościele w Kaliskach.
W ramach warsztatów tematycznych zostały zorganizowane zajęcia z warsztatu rzeźbiarskiego (- 3 spotkania warsztatu rzeźbiarskiego, 25.08.2015, 27.08.2015, 31.08.2015 r)
w plenerze podczas których były wykonywane przez uczestników prace w formie Kociewskiej zabawki ludowej. Podczas trzech spotkań uczestnicy warsztatów poznali podstawowe narzędzia rzeźbiarskie oraz materiał do rzeźbienia- odpowiednie gatunki drewna a także rodzaje farb, używanych do malowania rzeźb.
Warsztaty kulinarne(2 spotkania warsztatu kulinarnego, 25.08.2015, 26.08.2015 r.) zostały zorganizowane w pomieszczeniu kuchennym Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach. W ramach tych zajęć odbyły się dwa spotkania. Podczas zajęć uczestnicy poznali odpowiednie produkty, proporcje oraz odpowiedni sposób przygotowania dwóch dań. Na pierwszym spotkaniu nauczyli się piec faworki, natomiast na drugim spotkaniu leczo.
Warsztaty kartek ręcznie robionych (3 spotkania warsztatu kartek ręcznie robionych, 27.08.2015, 31.08.2015 r) odbyły się w sali widowiskowej w GOK-u. Podczas tych zajęć uczestnicy nauczyli się wykonywania kartki okolicznościowe ręcznie robione przy pomocy specjalnej maszyny oraz kolorowych papierów ozdobnych i innych elementów ozdobnych (klejów, kryształków samoprzylepnych, wstążek, naklejek piankowych, nożyczek ozdobnych itp.).
Warsztaty teatralne (- 3 spotkania warsztatu teatralnego, 26.08.2015 r. 31.08.2015 r 02.09.2015
) zostały zorganizowane w sali widowiskowej w GOK. Odbyły się trzy spotkania podczas, których przygotowana została krótka forma teatralna zaprezentowana na końcowe przedstawienie zaprezentowane w plenerze na placu przy kościele. Podczas przedstawienia na stoisku zostały wystawione prace, które zostały wykonane przez uczestników warsztatów.
Głównym celem projektu była aktywizacja oraz integracja osób niepełnosprawnych z osobami w różnych grupach wiekowych. Poprzez udział w projekcie zmienił się punkt postrzegania osób niepełnosprawnych przez pełnosprawnych uczestników zajęć podczas wzajemnej pomocy.
Atrakcyjny sposób spędzania wolnego czasu oraz
 Zdobycie wiedzę oraz nowych umiejętności niezbędnych do rozwijania swoich pasji.
 Integracja społeczności lokalnej zawierając nowe znajomości,
 Wymieniana doświadczeń
 Otwartość na branie udziału w różnych inicjatywach kulturalnych;
 Zdobycie nowych umiejętności, które pomogą im rozwijać nowe pasję, a tym samym swoją wyobraźnię i pomysłowość.
 Zmiana punktu postrzegania osób niepełnosprawnych przez pełnosprawnych uczestników zajęć podczas wzajemnej pomocy na warsztatach.
 Nawiązanie współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kaliskach.

Uczestnicy warsztatu rzeźbiarskiego nauczyli się posługiwania narzędziami rzeźbiarskimi, wybierania odpowiedniego drewna do rzeźbienia, samodzielnie wykonali prostą zabawkę z drewna lub jej elementy. Po warsztatach uczestnicy wyposażeni zostali w odpowiednią wiedzę z zakresu rzeźbiarstwa mogą samodzielnie tworzyć własne proste ozdoby z drewna. Uczestnicy warsztatów kulinarnych nauczyli się przygotowywać takie dania jak faworki oraz leczo. Poprzez udział w tych zajęciach młodzież gimnazjalna oraz licealna uwierzyła we własne możliwości kulinarne, a także potrafi samodzielnie kucharzyć w domu.
Uczestnicy warsztatów kartek ręcznie robionych poznali nowe możliwości wykorzystania specjalnej maszyny do wykrajania wzorów, nauczyli się tworzenia kompozycji na kartach. W zależności od zainteresowań dzieci ze świetlicy terapeutycznej nastąpi kontynuacja warsztatów. Poprzez udział w zajęciach dzieci uwierzyły we własne możliwości tworzenia pięknych kartek oraz rozwiną swoje zainteresowania.
Uczestnicy warsztatów teatralnych, czyli osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze potrafią ze sobą współpracować, mają podobne pasje, razem potrafią stworzyć silną inicjatywę i więź. Szczególnie osoby starsze stały się bardziej otwarte na uczestnictwo w różnych imprezach kulturalnych.
Zakładane rezultaty zostały osiągnięte poprzez realizację: 12 warsztatów tematycznych . W tym
– 3 spotkania warsztatu rzeźbiarskiego, 25.08.2015, 27.08.2015, 31.08.2015 r
– 2 spotkania warsztatu kulinarnego, 25.08.2015, 26.08.2015 r.
– 3 spotkania warsztatu kartek ręcznie robionych, 25.08.2015, 27.08.2015, 31.08.2015 r
– 3 spotkania warsztatu teatralnego, 26.08.2015 r. 31.08.2015 r 02.09.2015
– 1 impreza podsumowująca inicjatywę – wystawa prac, przedstawienie,
Pozycje generujące koszt:
– materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów. W tym kolorowych papierów ozdobnych i innych elementów ozdobnych (klejów, kryształków samoprzylepnych, wstążek, naklejek piankowych, nożyczek ozdobnych itp.).na warsztaty kulinarne art. Spożywcze . na warsztaty teatralne elementy inscenizacji płótno , które posłuży do stworzenia wspólnej kolorowej tęczy symbolizującej miłość – przyjaźń – tolerancję.
– honorarium za prowadzenie warsztatów wraz z materiałem oraz wzorem zabawki.
– poczęstunek podczas spotkań i warsztatów .
Odbiorcy zadania :
Uczestnikami warsztatów były osoby z różnych przedziałów wiekowych: 70 osób
– osoby niepełnosprawne
– dzieci młodzież ,
– seniorzy
– osoby dorosłe
Uczestnicy imprezy podsumowującej inicjatywę – impreza otwarta – ok. 150 osób
Razem wzięło udział 220 osób.
Udział liczba wolontariuszy – 4 osoby,
Wydrukowano plakatów -. 50 sztuk
Liczba partnerów- 5 GOK , PZERiI , ŚDS , ZSP w Kaliskach , UG –świetlica terapeutyczna
Liczba prowadzących warsztaty – 4 osoby

 Fotorelacja z realizacji inicjatywy

rsz_dino_miesiac

Sprawozdanie z realizacji powyższego  zadania 

TYTUŁ INICJATYWY „WAKACYJNY MIESIĄC W ŚWIECIE DINOZAURÓW”
GRUPA NIEFORMALNA –„AKTYWNI ANIMATORZY”
BUDŻET PROJEKTU – 3050,00 ZŁ.
Projekt będzie polegał na zorganizowaniu 5 warsztatów o tematyce najstarszych gadów świata, które będą odbywać się pod hasłem „ Wakacyjny miesiąc w świecie dinozaurów”. Projekt polegał na zorganizowaniu w miesiącu sierpniu w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach zajęć o tej tematyce.
Tematem przewodnim wszystkich warsztatów były najstarsze gady świata -dinozaury. Zajęcia z zakresu historii dinozaurów pt. „Dinozaur moim przyjacielem, skąd się wziął, co się z nim stało” prowadził nauczyciel historii za wynagrodzeniem. Zajęcia plastyczne pt: „Dinozaur w moich myślach, czyli jak sobie wyobrażam tego gada”. Zostały poprowadzone przez jednego z autorów projektu. Wykonane prace plastyczne zostały ocenione przez jury. Najciekawsze zostały wyeksponowane na holu budynku. W ramach warsztatów plastycznych uczestnicy otrzymali figurki dinozaurów wykonane z drewna własnoręcznie pomalowane farbami. Warsztaty kulinarne -uczestnicy wraz z opiekunami przygotowywali Dino-potrawy.( koktajle owocowe, dinozaurowe kanapeczki, Dino-pizzę ).Warsztaty teatralne wraz z przedstawieniem nawiązały do dinozaurów .Zwieńczeniem całego projektu był zorganizowany wyjazd – wycieczka do Dinoparku w Malborku. Wycieczce towarzyszyły dodatkowe atrakcje takie, jak: mini zoo , plac zabaw oraz seans w kinie 5D.
Głównym celem projektu było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w nowatorski sposób . Projekt ten pozwolić na to, aby dzieci, które nie wyjeżdżały na wakacje poza granicę wsi, mogły w ciekawy sposób je spędzić.
 pobudzenie kreatywności wśród dzieci oraz nauki pracy w grupach.
 przybliżenie historii najstarszych gadów świata, ich dawnego występowania,
 uzmysłowienie wartości swojej pracy, pobudzenie kreatywności wśród uczestników, a także kultywowanie motywu pracy w grupie, niestety nie udało nam się zorganizować konkursu, ponieważ planowany skład jury był wówczas na urlopie, wobec czego ustaliliśmy, że konkurs nie będzie miał miejsca,
 integracja uczestników z różnych grup wiekowych, uzmysłowienie dzieciom trudu pracy podczas wykonywania codziennych posiłków, ale również nauka samodzielności przy wykonywaniu posiłku,
 obejrzenie filmu na dużym ekranie, jedząc przy tym popcorn
 nauka uczestników poczucia własnej wartości oraz obeznania scenicznego.
Rezultaty :
 5 warsztatów tematycznych
 wyjazd do Dinoparku w Malborku,
 przedstawienie teatralne
 wystawa prac plastycznych
Pozycje generujące koszt z preliminarza:
 Wynagrodzenie instruktora prowadzącego warsztaty – lekcja historii
 Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania- ( materiały do przeprowadzenia wszystkich warsztatów w tym: do zajęć plastycznych : kartki formatu A3, farby plakatowe, pędzle, kredki świecowe itp. do zajęć kulinarnych : mleko, owoce, cukier, chleb tostowy, margaryna, sałata, ogórki, pomidory, wędlina, ser, mąka, drożdże, ketchup, przyprawy, olej itp.
 Zakup biletów dla uczestników zadania -Koszt biletów wstępu do Dinoparku w Malborku
 Koszty podróży -Koszt transportu uczestników do Dinoparku, trasa: Kaliska- Malbork, Malbork- Kaliska,
Odbiorcy zadania
Bezpośrednio dzieci i młodzież z terenu Gminy Kaliska- 45 uczestników
Udział liczba wolontariuszy – 4 osób,
Wydrukowano plakatów -. 50 sztuk
Liczba partnerów- 2 GOK , ŚDS
Liczba prowadzących warsztaty – artystów – 3 osoby w tym 1 otrzymała wynagrodzenie

 Fotorelacja z realizacji inicjatywy

DK+ info

Wręczenie wyróżnień

Dnia 26 lipca 2015 roku na stadionie gminnym odbył się festyn gminny ” Dni Kalisk – Lato” na Kociewiu. Podczas festynu nastąpiło uroczyste wręczenie wyróżnień zwycięskich inicjatyw konkursu: Kaliskie Inicjatywy Lokalne 2015 w ramach programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015” dofinasowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury. Wyróżnienia oraz drobne upominki oficjalnie wręczyli Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki, Ryszard Konopka – animator Narodowego Centrum Kultury, oraz Mirosława Borucka – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach.

Przypomnijmy, że w ramach programu DOM KULTURY+ do realizacji zostało wybranych 7 inicjatyw zgłoszonych przez grupy nieformalne z terenu gminy Kaliska:

 1. „WARSZTATY CERAMICZNE – BIŻUTERIA I NACZYNIA Z GLINY, JAK ZA WIEKÓW  ŚREDNICH”
 2. „BĄDŹ TWÓRCZY WSPÓLNIE Z RADOSNYMI”
 3. „HIPHOPOWE ZAKOŃCZENIE WAKACJI”
 4. „WARSZTATY PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI W PIECACH”
 5. „WAKACYJNY MIESIĄC W ŚWIECIE DINOZAURÓW”
 6. „ORGANIZACJA WARSZTATÓW  ORAZ PRZEDSTAWIENIA  PT. „BRAMY NIEBA I PŁOMIENIE PIEKŁA”
 7. „WARSZTATY HAFTU KOCIEWSKIEGO I SZYDEŁKOWANIA”

rsz_dsc_0067     rsz_dsc_0085

rsz_dsc_0059     rsz_dsc_0113

rsz_dsc_0123      foto zdjęcie upominków

wyniki konkursu

PONIŻEJ OPISY PROJEKTÓW KTÓRE WYGRAŁY  KONKURS

1)     TYTUŁ INICJATYWY „WARSZTATY CERAMICZNE – BIŻUTERIA I NACZYNIA Z GLINY, JAK ZA WIEKÓW ŚREDNICH”
GRUPA NIEFORMALNA – „Miłośnicy  sztuki ludowej”
BUDŻET PROJEKTU – 4.500,00 ZŁ.

Projekt będzie polegał na
W ramach  inicjatywy zostanie zorganizowanych  10 spotkań  warsztatowych po trzy godziny pod nadzorem i opieką merytoryczną artysty ceramika oraz 1 spotkanie podsumowujące – wystawa prac.  Program  dziesięciu spotkań warsztatowych: obejmuje: Prezentacja pojęć związanych z ceramiką i jej technologią. Pierwszy kontakt z gliną i jej właściwościami (lepienie miski/filiżanki), Techniki wałkowe i „z plastra’’ w praktyce .Realizacja pierwszych własnych pomysłów uczestników. Wstęp do tworzenia biżuterii ceramicznej. Mini warsztat garncarski, czyli pokaz toczenia naczyń na kole z próbowaniem techniki przez uczestników. Warstwowe barwienie czerepów glinianych kolorowymi glinami czyli angobami. Obróbka ręczna materiałami ściernymi pierwszy raz wypalonych naczyń/dzieł uczestników. Warsztat szkliwierski, czyli pokrywanie barwnymi mieszankami tlenków metali(szkliwami) obrobionych naczyń. Warsztat rekonstruktora, czyli co zrobić z popękanym garem. Techniki rekonstrukcyjne i naprawcze w ceramice oraz podsumowanie i aranżacja wystawy prac/dzieł uczestników warsztatów.
Inicjatywa będzie realizowana w miejscowości Kaliska w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach.
Głównym celem projektu jest rozwoju kultury w gminie  oraz propagowanie  lokalnej kultury Kociewia  w  sposób jeszcze nie realizowany na terenie gminy Kaliska. Celem jest również aktywizacja grup defaworyzowanych. Zachęta do czynnego udziału w życiu Kulturalnym Gminy. Wyrobienie nawyku w młodych osobach czynnego  udziału i angażowania się w życie społeczne swojej miejscowości .

Rezultaty
Poprzez realizację inicjatywy pragniemy zachęcić do kultywowania tradycji Kociewia  w innych niż dotychczas  obszarach tematycznych.  Pragniemy zaktywizować  grupy społeczne oraz wyciągnąć z domu dzieci, młodzież oraz osoby 40+ by  ich zaangażowanie w życie kulturalne  było większe bardziej widoczne. W ramach realizacji inicjatywy zostanie zorganizowanych :
    10 spotkań warsztatowych po 3 godziny= 30 godzin warsztatów
    1 wystawa prac/dzieł uczestników warsztatów

2)    TYTUŁ INICJATYWY: „BĄDŹ TWÓRCZY WSPÓLNIE Z RADOSNYMI”
GRUPA NIEFORMALNA – „RADOŚNIE AKTYWNI”
BUDŻET PROJEKTU – 3.000,00 ZŁ.

Projekt będzie polegał na  organizacji czterech różnych warsztatów tematycznych, prowadzonych przez terapeutów z osobami w różnych grupach wiekowych. Na każdy warsztat przewidziano  2/3 spotkania, trwające po ok. 3 godziny. Zajęcia zostaną zrealizowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach oraz na placu parkingowym przy kościele w Kaliskach.
W ramach  warsztatów tematycznych zostaną zorganizowane zajęcia z warsztatu rzeźbiarskiego w plenerze  podczas których będą wykonywane przez uczestników  prace w formie Kociewskiej zabawki ludowej. Podczas trzech spotkań uczestnicy warsztatów poznają podstawowe narzędzia rzeźbiarskie oraz materiał do rzeźbienia- odpowiednie gatunki drewna a także rodzaje farb, używanych do malowania rzeźb.
Warsztaty kulinarne zostaną zorganizowane w pomieszczeniu kuchennym Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach. W ramach tych zajęć odbędą się dwa spotkania. Podczas zajęć uczestnicy poznają odpowiednie produkty, proporcje oraz odpowiedni sposób przygotowania dwóch dań. Na pierwszym spotkaniu nauczą się piec faworki, natomiast na drugim spotkaniu nauczą się przygotować leczo.
Warsztaty kartek ręcznie robionych odbędą się w sali widowiskowej w GOK-u. Podczas tych zajęć uczestnicy nauczą sie wykonywania kartek ręcznie robionych przy pomocy specjalnej maszyny oraz  kolorowych papierów ozdobnych i innych  elementów ozdobnych (klejów, kryształków samoprzylepnych, wstążek, naklejek piankowych, nożyczek ozdobnych itp.).
Warsztaty teatralne zostaną zorganizowane w sali widowiskowej w GOK. Odbędą się trzy spotkania podczas, których przygotowana zostanie krótka forma teatralna,  jako  końcowe przedstawienie  zaprezentowane w plenerze na placu przy kościele. Podczas przedstawienia na   stoisku zostaną wystawione prace, które zostały wykonane przez uczestników warsztatów.
Głównym celem projektu jest Projekt ten ma na celu przede wszystkim aktywizację oraz integrację osób niepełnosprawnych z osobami w różnych grupach wiekowych. Poprzez udział w projekcie zmieni się punkt postrzegania osób niepełnosprawnych przez pełnosprawnych uczestników zajęć podczas wzajemnej pomocy. Podstawą zajęć teatralnych będzie przyjemnie spędzony czas w miłej atmosferze oraz dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i wiedzą. W efekcie beneficjenci projektu, w szczególności osoby starsze staną się bardziej otwarte oraz częściej będą chciały wspólnie spędzać swój wolny czas.

Rezultaty
Poprzez realizację wszystkich warsztatów uczestnicy inicjatywy zintegrują się ze społecznością lokalną zawierając nowe znajomości, wymieniając się swoimi doświadczeniami;
– Uczestnicy warsztatów staną się bardziej otwarci na branie udziału w różnych inicjatywach kulturalnych; zdobędą nowe umiejętności, które pomogą im rozwijać nowe pasję, a tym samym swoją wyobraźnię i pomysłowość;
– Zmieni się punkt postrzegania osób niepełnosprawnych przez pełnosprawnych uczestników zajęć podczas wzajemnej pomocy na warsztatach;
– Podczas  realizacji warsztatów zostanie nawiązana współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury (udostępnienie pomieszczenia kuchennego oraz sala widowiskowa potrzebne do organizacji warsztatów);
– Uczestnicy warsztatu rzeźbiarskiego nauczą się posługiwania narzędziami rzeźbiarskimi, wybierania odpowiedniego drewna do rzeźbienia, samodzielnie wykonają prostą zabawkę z drewna lub jej elementy; Po warsztatach uczestnicy wyposażeni w odpowiednią wiedzę z zakresu rzeźbiarstwa będą mogli samodzielnie tworzyć własne proste ozdoby z drewna;
– Uczestnicy warsztatów kulinarnych nauczą się przygotowywać takie dania jak faworki oraz leczo. Poprzez udział w tych zajęciach młodzież gimnazjalna oraz licealna uwierzy we własne możliwości kulinarne, a także będzie samodzielnie kucharzyć w domu;
– Uczestnicy warsztatów kartek ręcznie robionych poznają nowe możliwości wykorzystania specjalnej maszyny do wykrajania wzorów, nauczą się tworzenia kompozycji na kartach.  W porozumieniu ze świetlicą terapeutyczną w zależności od zainteresowań dzieci również nastąpi kontynuacja warsztatów. Poprzez udział w zajęciach dzieci uwierzą we własne możliwości tworzenia pięknych kartek oraz rozwiną swoje zainteresowania.
– Uczestnicy warsztatów teatralnych, czyli osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze potrafią ze sobą współpracować, mają podobne pasje, razem stworzą silną inicjatywę i więź. Szczególnie osoby starsze staną się bardziej otwarte na uczestnictwo w różnych imprezach kulturalnych.
– 3 spotkania warsztatu rzeźbiarskiego,
– 2 spotkania warsztatu kulinarnego,
– 3 spotkania warsztatu kartek ręcznie robionych,
– 3 spotkania warsztatu teatralnego,
-1  impreza podsumowująca inicjatywę – wystawa prac, przedstawienie,

3)    TYTUŁ INICJATYWY „HIPHOPOWE ZAKOŃCZENIE WAKACJI”
GRUPA NIEFORMALNA – Grupa mieszkańców gminy Kaliska
BUDŻET PROJEKTU – 5450,00 ZŁ.

Projekt będzie polegał na organizacji jednodniowego wydarzenia plenerowego, podczas którego   zostaną przeprowadzone warsztaty  sztuki graffiti – malowanie  farbami w  sprayu, na płytach osb  przez artystów, jak również dzieci, które pod okiem doświadczonych malarz spróbują swoich sił. Podczas prowadzonych warsztatów będą na scenie występować  artyści muzycy DJ. Na podsumowanie i zakończenie odbędzie się koncert  hiphopowy. Całość zostanie udokumentowana na zdjęciach i opublikowana na stronach www. Miejsce imprezy – plac Zespołu Szkół Publicznych .

Głównym celem projektu jest Chcemy pożegnać wakacje wspólnie z dziećmi i młodzieżą naszej gminy

Rezultaty :
Projekt kierowany jest do młodzieży gminy Kaliska. Ze względu na znikomą ilość wydarzeń organizowanych stricte dla młodzieży, mamy na myśli koncerty, chcemy pokazać, że młodzi ludzie nie są pominięci. W naszej gminie organizuje się liczne festyny wiejskie i jeden główny. Naszym zdaniem imprezy te odpowiadają głównie potrzebom dorosłym, gdzie promowana jest zabawa z alkoholem. Chcemy to zmienić i pokazać, że można świetnie bawić się bez używek, a przede wszystkim w sposób kulturalny.
1-    Impreza
2-    Obrazki graffiti – 20 szt.

4)    TYTUŁ INICJATYWY; „WARSZTATY PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI W PIECACH”
GRUPA NIEFORMALNA – „LOKALNI ARTYŚCI”
BUDŻET PROJEKTU – 900,00 ZŁ.

Projekt będzie polegał na zorganizowaniu warsztatów plastycznych poprowadzonych przez jednego z rodziców, który posiada zdolności plastyczne oraz jest chętny do poprowadzenia warsztatów. Realizacja projektu odbywałaby się podczas 6 spotkań -warsztatów, podczas których uczestnicy wykonają prace plastyczne różnymi technikami oraz metodami. Projekt zakończyłby się małym wernisażem podsumowującym pracę dzieci. Najciekawsze kompozycje plastyczne zostaną oprawione i  wyeksponowane  w budynku szkoły.  Zadanie będzie realizowane w budynku Szkoły lub świetlicy  wiejskiej w Piecach w miesiącu wrześniu oraz październiku.

Głównym celem projektu
Głównym celem realizacji projektu jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci oraz rodziców, integracja rodzin,

Zajęcia odbywałby się raz w tygodniu w budynku szkoły lub w świetlicy wiejskiej. Projekt zakończyłby się podsumowaniem  poprzez organizacje wernisażu na którym prezentowane byłby prace dzieci oraz rodziców. Najciekawsze prace zostałby oprawione i wykorzystane do dekoracji różnych uroczystości. Ponadto prace dzieci mogłyby zostać zaprezentowane podczas uroczystości w GOK.
rezultaty
Realizacja projektu pt; „Warsztaty plastycznej twórczości w Piecach” jest bardzo dobrym pomysłem na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci w miejscowości Piece. Najmłodsi mieszkańcy nie mają praktycznie żadnej oferty spędzania wolnego czasu. Nie organizuje się dla nich spotkań, warsztatów, a nie każdy ma możliwość dojechania na zajęcia do GOK-u. Dlatego też pomysł organizacji warsztatów na miejscu jest bardzo dobrym pomysłem. Poprzez wspólne spotkania rodziców i dzieci wzmacniane są więzi rodzinne, społeczeństwo się integruje, ale także rozwija pod względem twórczym, co również ma bardzo duże znaczenie. Z własnych obserwacji, dzieci bardzo chętnie udzielają się artystycznie, wykonują prace plastycznie, dlatego tez tego rodzaju wspólne zajęcia poprowadzone przez rodziców miałyby charakter twórczy oraz rozwijających ich umiejętności. Ponadto projekt pozostawiłby ślady działalności na przyszłość poprzez wystawę prac i dzieł uczestników.
    6 spotkań warsztatowych- plastycznych   w tym wernisaż

5)    TYTUŁ INICJATYWY „WAKACYJNY MIESIĄC W ŚWIECIE DINOZAURÓW”
GRUPA NIEFORMALNA –„AKTYWNI ANIMATORZY”
BUDŻET PROJEKTU – 3050,00 ZŁ.

Projekt będzie polegał na zorganizowaniu 5 warsztatów o tematyce najstarszych gadów świata, które będą odbywać się pod hasłem „ Wakacyjny miesiąc w świecie dinozaurów”. Projekt  będzie realizowany w  miesiącu  sierpniu  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach.
Tematem przewodnim wszystkich warsztatów będą  najstarsze gady świata dinozaury. Zajęcia  z zakresu historii dinozaurów  pt. „Dinozaur moim przyjacielem, skąd się wziął, co się z nim stało” prowadzi nauczyciela historii za wynagrodzeniem. Zajęcia plastyczne pt: „Dinozaur w moich myślach, czyli  jak sobie wyobrażam tego gada”.  zostaną poprowadzone przez jednego z autorów projektu. Wykonane prace plastyczne zostaną ocenione  przez jury. Najciekawsze zostaną wyeksponowane   na holu budynku.  W ramach  warsztatów plastycznych  uczestnicy otrzymają   figurki dinozaurów wykonane z drewna do pomalowania farbami. Warsztaty kulinarne -uczestnicy wraz z opiekunami będą przygotowywać Dino-potrawy.(  koktajle owocowe, dinozaurowe kanapeczki,  Dino-pizza).Warsztaty teatralne  wraz z przedstawieniem nawiązujące do  dinozaurów .Zwieńczeniem całego projektu  będzie zorganizowanie  wycieczki do Dinoparku w Malborku. Wycieczce towarzyszyć będą dodatkowe atrakcje takie, jak: mini zoo , plac zabaw oraz seans w kinie 5D.

Głównym celem projektu jest zagospodarowanie czasu wolnego   dzieci i młodzieży  w nowatorski  sposób .  Projekt ma pozwolić na to, aby dzieci, które nie wyjeżdżają na wakacje poza granicę wsi, mogły w ciekawy sposób je spędzić.  Warsztaty plastyczne mają na celu pobudzenie kreatywności wśród dzieci oraz nauki pracy w grupach.
Warsztaty kulinarne mają na celu uzmysłowienie dzieciom trudu pracy podczas wykonywania posiłków, nauka samodzielnego przygotowania posiłku, dekoracji potraw oraz zachęcić do współpracy w kuchni z rodzicami.

Rezultaty :
Z diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Kaliska jasno wynika, że dzieci potrzebują organizacji zajęć podczas ferii i wakacji w miejscu zamieszkania, gdyż nie wszyscy rodzice są w stanie zapewnić wypoczynek dziecku poza miejscem zamieszkania, dlatego, aby wyjść temu naprzeciw, chcielibyśmy zrealizować nasz projekt. Nasza inicjatywa nie tylko będzie odskocznią od codzienności, ale również możliwością zwiedzania okolicy, w tym przypadku miałby być to Dino Park w Malborku. Chcielibyśmy, aby dzieci mogły odejść nieco od codzienności i w ciekawszy sposób spędzić czas wolny we wakacje.
Podczas pracy z dziećmi zauważyliśmy potrzebę realizacji takich zajęć. Dzieci pasjonuje świat dinozaurów, oglądanie książek z nimi, a także kolekcjonują różne przedmioty związane z tym tematem. Szczególne zainteresowanie światem dinozaurów dostrzegliśmy wśród chłopców z różnych grup wiekowych. Informacje te zaczerpnęliśmy z rozmów oraz zabaw dowolnych dzieci- na co dzień pracujemy z dziećmi.  Dostrzegliśmy również, że dzieci bardzo chętnie wypożyczają książki z dinozaurami z Bibliotek na terenie gminy.

    5 warsztatów tematycznych
    wyjazd do Dinoparku  w Malborku,
    przedstawienie teatralne
    wystawa prac plastycznych

6)    TYTUŁ INICJATYWY „ORGANIZACJA WARSZTATÓW  ORAZ PRZEDSTAWIENIA  PT. „BRAMY NIEBA I PŁOMIENIE PIEKŁA”

GRUPA NIEFORMALNA – „MIŁOŚNICY TEATRU –VEKTOR”
BUDŻET PROJEKTU –3500,00 ZŁ.

Projekt będzie polegał na    cyklicznych warsztatach  teatralnych zakończonych przedstawieniem pt.„ Bramy Nieba i Płomienie Piekła”.  Warsztaty przeprowadzi grupa  teatralna składająca się z 2  wykwalifikowanych reżyserów. Grupa  poprowadzi warsztaty teatralne ucząc aktorów gry zgodnie ze scenariuszem przez przygotowując do występów publicznych – przedstawień . Przedstawienie składa się ze scenek  w których udział biorą aktorzy – mieszkańcy gminy Kaliska ( dzieci, młodzieży i dorośli  ). Uniwersalny i nietypowy  charakter prowadzenia warsztatów oraz  dwóch przedstawień  jako podsumowania pracy aktorskiej  daje możliwości uwzględniania w swoich scenkach programu profilaktyki  i uzależnień. Do niezwykłego odbioru przedstawienia  przyczynia się także piękna dekoracja, gra świateł, specjalne efekty dźwiękowe i multimedialne oraz gra aktorów. Grupa reżyserów  zapewnia odpowiednia ilość  kostiumów, rekwizytów oraz scenografię potrzebną do wystawienia spektaklu.
Inicjatywa będzie realizowana w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach.

Grupa inicjatywna  w ramach wkładu własnego zapewni :poczęstunek  podczas warsztatów , nocleg oraz wyżywienie   i  zwrot kosztów  podróży grupy teatralnej .
Głównym celem projektu

Naszym głównym celem jest stworzenie możliwości integracji dzieci, młodzieży i dorosłych, poznawanie siebie, wyzwalanie ukrytych talentów aktorskich, rozwijanie relacji rodzinnych przez wspólne uczestniczenie w realizacji projektu.   Czynne  angażować w sztukę teatralną .
Mają one na celu:
– uaktywnić młodzież oraz dorosłych do wspólnego działania;
– kształtować postawy aktywności uczestnictwa w kulturze;
– integrować społeczność lokalną za pomocą działań kulturalnych;
– budować postawy otwartości i tolerancji;
– przeciwdziałać różnego typu uzależnieniom;
– wyławiać nowe talenty;
– nawiązywać kontakty międzyludzkie;
– rozwijać własne umiejętności w sztuce teatralnej;
– rozładowywać własne emocje;
– pozbywać się stresu przez publiczne występy;
– stwarzać dla widza możliwość rozrywki;
się roli oraz sprawdzają swoje umiejętności na próbie generalnej .

Rezultaty :
Z ankiet rozpowszechnionych wśród  młodzieżą i rodziców wynika, że istnieje poważny problem z aktywnością młodzieży w działalności społecznej i kulturalnej. Młodzież w gminie Kaliska niechętnie wspiera działania społeczne i kulturalne wydarzenia w gminie. Większość dzieci i młodzieży spędza wolny czas w domu przed komputerem i telewizorem itp. mediami. Co ma negatywny wpływ na ich kondycję psychiczną i fizyczną. Dlatego istnieje duże zapotrzebowanie na tego typu działania aktywujące ich osoby do rozwijania potencjalnych, ukrytych talentów aktorskich.
Głównym założeniem działania jest wychowywanie poprzez sztukę teatralną. Jednym z podstawowych celów gry teatralnej jest osiągnięcie wewnętrznego wzrostu oraz wzbogacenie osobowości, dzięki oczyszczającemu wpływowi na psychikę człowieka. Przeznaczeniem teatru jest między innymi grupowa terapia dzieci i dorosłych ponieważ teatr silnie stymuluje kreatywność i poprawia wewnętrzną samoocenę .Umożliwia dotarcie do treści nieświadomych oraz pobudza do aktywnego tworzenia.
Z opinii rodziców wynika ,że ich potrzebą jest również udzielanie się w formie kulturalnej przez uczestniczenie w kabaretach, koncertach oraz sztukach teatralnych jako pośredni i bezpośredni odbiorcy. Warunkiem uczestniczenia jest czas weekendu gdzie jednorazowo mogą uczestniczyć w różnych formach rozrywki.
Naszym głównym celem jest stworzenie możliwości integracji dzieci, młodzieży i dorosłych, poznawanie siebie, wyzwalanie ukrytych talentów aktorskich, rozwijanie relacji rodzinnych przez wspólne uczestniczenie w realizacji projektu. Również przekaz tematyczny poszczególnych scenek wspiera profilaktykę uzależnień w kwestii narkomani, uzależnień od alkoholu oraz różnego typu przestępstw nieletnich.

    1 spotkanie organizacyjne z uczestnikami w liczbie – 30 osób
    5  dni warsztatów przygotowujących dom przedstawienia  – ćwiczenie scenariusza z samymi aktorami – 30 osób i 2 reżyserów
    2 przedstawienia – prezentacja sztuki  około – 200 osób;
    1 filmik z przedstawienia – nakład 100 szt.

7)    TYTUŁ INICJATYWY „WARSZTATY HAFTU KOCIEWSKIEGO I SZYDEŁKOWANIA”
RUPA NIEFORMALNA – „BARTLEWIANKI”
BUDŻET PROJEKTU – 1600,00 ZŁ.

Projekt będzie polegał na cyklu warsztatów z  haftu kociewskiego i szydełkowania. Warsztaty poprowadzi osoba z doświadczeniem raz w tygodniu  przez okres dwóch miesięcy. Warsztaty odbywa się będą w  budynku Świetlicy wiejskiej  w Bartlu Wielkim.  Na warsztaty  zostaną zakupione  niezbędne materiały do przeprowadzenia warsztatów.

Głównym celem projektu
Głównym celem jest integrowanie mieszkańców gminy Kaliska jak i mieszkańców sołectwa Bartel Wielki oraz pogłębienie wiedzy na temat kultury kociewskiej teraz i dawniej.

Rezultaty :
– 8 spotkań z haftu kociewskiego i szydełkowania w miesiącach: wrzesień, październik, listopad.
– 1 wystawa

Wyniki Konkursu Kaliskie Inicjatywy lokalne 2015

Za nami rozstrzygnięty konkurs i wyłonienie spośród  10,  7 zwycięskich inicjatyw. Przed nami kolejne wyzwanie – wsparcie dla 7 grup nieformalnych i wspólna realizacja 7  inicjatyw na terenie Gminy Kaliska.

W ramach ogłoszonego konkursu pt. Kaliskie inicjatywy lokalne 2015- wpłynęło 10 wniosków – 10 pomysłów.

Ocenę inicjatyw oparto o

             regulamin konkursu oraz regulamin pracy komisji,

             Zasady Domu Kultury +,

             Diagnozę potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Kaliska.

Aby wyłonić najlepsze powołano komisję konkursową oraz niezależnych ekspertów, którzy dokonali oceny pod względem formalnym i merytorycznym

W skład komisji weszli:

-Katarzyna Bednarek od 10 lat związana z kulturą na terenie gminy Kwidzyn, najpierw jako instruktor, inicjatorka wielu nowych wydarzeń w gminie Kwidzyn, udziela się na rzecz swojej miejscowości działając społecznie w organizacji pozarządowej– członek Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Dankowo „Zakątek Dankowo”, realizując projekty służące lokalnej społeczności,   założycielka amatorskiej grupy teatralnej „UPS….” w jednej ze świetlic kulturalno- oświatowych
w Gminie Kwidzyn, propagatorka organizacji przedsięwzięć kulturalnych z udziałem różnorodnych instytucji, organizacji i grup nieformalnych, od 8 lat jako dyrektor, inicjatorka wielu działań kulturalnych, wykształcenie: ukończone Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu, wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz animacja i zarządzanie kulturą. Członek wielu jury konkursowych.

-Ewa Czeplina – Kozicka, w wykształcenia socjolog, obecnie pracuje, jako edukator w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA, Przewodnicząca Rady Programowej LGD Chata Kociewia w latach 2008-2014,członek Komisji Grantodawczej ODL Działaj Lokalnie w latach 2008-2014″.

-Iwona Ciemińska– pracowała w GOPS Kaliska, gdzie od 2008 do 2013r. pełniła funkcję koordynatora projektu mającego na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w gminie Kaliska, autor projektów realizowanych na rzecz dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic terapeutycznych. Od 2013 r. jako kierownik ŚDS w Kaliskach pracuje na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym również pozyskuje środki zewnętrzne

Dnia 22  czerwca br.,  eksperci i uczestnicy spotkania wyłonili  spośród inicjatyw Konkursu: Kaliskie  Inicjatywy Lokalne 2015  dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Domu Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015, następujące inicjatywy :

Głosowanie odbyło się przy udziale animatora z Narodowego Centrum Kultury P. Andrzeja Konopki.

Inicjatywy wybrane do realizacji
Gratulacje dla tych, którzy składali i dla tych, którzy otrzymali dofinansowanie.

Protokół z wyboru inicjatyw-w załączniku

Foto z wyboru

rsz_projekty_2_001    rsz_projekty_2_002

rsz_projekty_2_020    rsz_projekty_2_016

rsz_projekty_2_015    rsz_projekty_2_010

REALIZACJA ZADANIA 

„Dom Kultury +Kaliskie  Inicjatywy lokalne 2015”

lista inicjatyw przyjetych do oceny merytorycznej

 

Powołana  zewnętrzna Komisja konkursowa oceniła  wnioski pod względem formalnym .

Poniżej  Lista przyjętych do oceny merytorycznej inicjatyw .

 

LP. NAZWA AUTORA TYTUŁ INICJATYWY WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA
1. Grupa nieformalna”Radośnie aktywni” Bądź twórczy wspólnie z Radosnymi  3 402,00
2. Koło Gospodyń Wiejskich w  Iwicznie Warsztaty Carviningu  6 210,00
3. Grupa nieformalna Aranżacja spektaklu pt:” Bramy Nieba i Płomienie Piekła”  5 071,00
4. Grupa nieformalna                                  „ Lokalni artyści” Warsztaty plastycznej twórczości w Piecach  900,00
5. Zarząd Gminnego Koła PZERiI w Kaliskach Ciekawi ludzie, ciekawe miejsca  3 980,00
6. Zofia CzarnowskaIrena StopaMałgorzata Kaczorowska „Jak to na Kociewiu żyli”  3 800,00
7. Grupa nieformalna                               „ Bartlewianki” Warsztaty haftu kociewskiego i szydełkowania  1 800,00
8. Grupa mieszkańców gminy Kaliska Hiphopowe zakończenie wakacji  5 996,26
9. Grupa nieformalna„ Aktywni  animatorzy” Wakacyjny miesiąc w świecie dinozaurów  3 313,00
10. Grupa nieformalna„Miłośnicy  sztuki ludowej” „Warsztaty ceramiczne –biżuteria i naczynia z gliny, jak za wieków średnich”  4 760,00
  RAZEM   39 232,26

Ocena merytoryczna oraz głosowanie  odbędzie się 22 czerwca ( poniedziałek) 2015 roku o godzinie 14: 00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach, sala widowiskowa GOK.

Na spotkaniu mile widziany jest 1 przedstawiciel – autor inicjatywy, który zaprezentuje pokrótce swój  autorski projekt ( ok. 2 minut)

Mieszkańcy gminy Kaliska   w terminie do  17.06.2015 r złożyli 10 wniosków  w ramach ogłoszonego  konkursu pt.” Kaliskie Inicjatywy Lokalne 2015″,  który realizowany jest w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Domy Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2015”.

 Lista złożonych wniosków   w ramach  konkursu Kaliskie inicjatywy lokalne 2015

LP.
NAZWA AUTORA
TYTUŁ INICJATYWY
WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA
1.
Grupa nieformalna
”Radośnie aktywni”
 
Bądź twórczy wspólnie z Radosnymi
3 402,00
2.
Koło Gospodyń Wiejskich w  Iwicznie
Warsztaty Carviningu
6 210,00
3.
Grupa nieformalna
 
Aranżacja spektaklu pt:” Bramy Nieba i Płomienie Piekła”
 
5 071,00
4.
Grupa nieformalna                                  „ Lokalni artyści”
Warsztaty plastycznej twórczości w Piecach
 
900,00
5.
Zarząd Gminnego Koła PZERiI w Kaliskach
 
Ciekawi ludzie, ciekawe miejsca
3 980,00
6.
Zofia Czarnowska
Irena Stopa
Małgorzata Kaczorowska
„Jak to na Kociewiu żyli”
3 800,00
7.
Grupa nieformalna                               Bartlewianki”
Warsztaty haftu kociewskiego i szydełkowania
 
1 800,00
8.
Grupa mieszkańców gminy Kaliska
 
Hiphopowe zakończenie wakacji
5 996,26
9.
Grupa nieformalna
„ Aktywni  animatorzy”
 
Wakacyjny miesiąc w świecie dinozaurów
3 313,00
10.
Grupa nieformalna
„Miłośnicy  sztuki ludowej”
„Warsztaty ceramiczne –biżuteria i naczynia z gliny, jak za wieków średnich”
4 760,00
 
RAZEM
 
39 232,26

Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Kaliska

 

diagnoza

Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Kaliska-link


SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE


plakat_iii

W dniu  27.05.2015 roku (środa) o godz. 16: 30 w sali spotkań Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach odbyła się debata diagnostyczna.   Spotkanie częściowo poprowadzili animator z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie oraz P. Jarosław Zielonka. Na początku spotkania przedstawiono podstawowe informacje o realizowanym projekcie oraz użyte narzędzia badawcze. Kolejno P. Jarosław Zielonka przedstawił w formie prezentacji wstępne wyniki „Diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Kaliska”. Następnie zaproszono do składania dalszych pomysłów na współpracę z GOK oraz do podjęcia dyskusji. Na zakończenie zostały przekazane uczestnikom materiały związane z ogłoszonym konkursem oraz krótko przedstawiono zasady konkursu.

rsz__dsc0002    rsz__dsc0007

rsz__dsc0005   rsz__dsc0014

rsz__dsc0020    rsz__dsc0021

rsz__dsc0031    rsz__dsc0037

rsz_1_dsc0035    rsz__dsc0052


KONSULTACJE SPOŁECZNE


plakat__ii (2)

W dniu 4 maja 2015 roku odwiedziliśmy grupę „ Radośni” w Środowiskowy Dom Samopomocy w Kaliskach. Spotkanie poprowadził P. Jarosław Zielonka przy wsparciu  opiekuna z Narodowego Centrum Kultury P. Ryszarda Konopki. Po wspólnej „burzy mózgów” mogliśmy zwiedzić  siedzibę Środowiskowego Domu  oraz obejrzeć  wspaniałe prace osób niepełnosprawnych.

rsz__dsc0136      rsz__dsc0147

rsz__dsc0144      rsz__dsc0145

rsz__dsc0149      rsz__dsc0151

rsz__dsc0153     rsz__dsc0155

rsz__dsc0156     rsz__dsc0157

W dniu 5 maja 2015 roku odbyło się spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach, na które zaprosiliśmy sołtysów, Prezesów stowarzyszeń i organizacji, przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich, młodzież działającą przy OSP w Kaliskach oraz tych wszystkich, którzy chcą być współtwórcami życia społecznego i kulturalnego w gminie Kaliska.

rsz__dsc0182     rsz__dsc0180

rsz__dsc0183     rsz__dsc0178

W dniach 4 i 8 maja 2015roku  spotkaliśmy się  z uczniami klas III  a,b i c w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach

rsz__dsc0161     rsz__dsc0163

rsz__dsc0170     rsz__dsc0172

rsz__dsc0189     rsz__dsc0190

rsz__dsc0191     rsz__dsc0193

Dnia 8 maja 2015 roku  odbyło się spotkanie  w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach na które zaprosiliśmy  Zarząd koła  Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kaliskach  , Sołtysów  i tych którzy  chcą  realizować pomysły i mieć wpływ na kulturę gminy.

rsz__dsc0204     rsz__dsc0210

rsz__dsc0212     rsz__dsc0205


 ANKIETA OCENIAJĄCA OFERTĘ ORAZ BADAJĄCA POTRZEBY KULTURALNE MIESZKAŃCÓW GMINY KALISKA


W dniach od 8  do 15 kwietnia 2015 podczas zebrań wiejskich

została podana informacja o realizacji zadania oraz dokonano dystrybucji ankiet

Sołectwo Data

Miejsce

Dąbrowa 8 kwietnia ( środa ) br.godz. 18:00 Świetlica wiejska w Dąbrowie
Bartel Wielki 9 kwietnia ( czwartek ) br.godz. 18:00 ORiS Sołectwa w Bartlu Wielkim
Piece 10 kwietnia ( piątek ) br.godz. 18:00 Zespół Oświatowo – Wychowawczy w Piecach
Kaliska 11 kwietnia ( sobota ) br.godz. 18:00 Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach
Studzienice 13 kwietnia ( poniedziałek ) br.godz. 18:00 Świetlica wiejska w Studzienicach
Czarne 14 kwietnia ( wtorek ) br.godz. 18:00 Świetlica wiejska w Czarnym
Iwiczno 14 kwietnia ( wtorek ) br.godz. 20:00 Świetlica wiejska w Iwicznie
Cieciorka 15 kwietnia ( środa ) br.godz. 18:00 Świetlica wiejska w Cieciorce

rsz__dsc0109     rsz__dsc0096

rsz__dsc0112     rsz__dsc0118

rsz__dsc0121     rsz__dsc0132

rsz__dsc0143     rsz__dsc0150

rsz__dsc0152     rsz__dsc0158

rsz__dsc0166     rsz__dsc0182

rsz__dsc0190     rsz__dsc0192

 


 TABLICA  POMYSŁÓW


W holu Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach stanęła Tablica Pomysłów.

Zachęcamy do zapisywania na niej propozycji inicjatyw, oraz potrzeb,

które mogły by zostać zrealizowane w ramach projektu Dom Kultury + Kaliskie Inicjatywy lokalne 2015

Pomysły można wpisywać na TABLICY POMYSŁÓW.

rsz__dsc0003 (2)


SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW PROGRAMU DOMY KULTURY+


Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w związku realizacją programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015 na zlecenie Narodowego Centrum Kultury zorganizowało szkolenie dla 50 przedstawicieli beneficjentów programu- Programu Domy Kultury+, które odbyło się w dniach 16-18.03.2015 r. w Warszawie. Program trzydniowych warsztatów obejmował:

 1. Narzędzia badania zasobów lokalnych,
 2. Tworzenie lokalnej diagnozy społecznej
 3. Komunikacja ośrodka kultury ze środowiskiem.
 4. Współpraca z mieszkańcami, organizacja konsultacji społecznych.
 5. Ewaluacja projektu społeczno-kulturalnego.
 6. Partycypacyjny model zarządzania domem kultury.
 7. Sieciowanie i partnerstwa w kulturze.

DSC_0755     CSC_0723

DSC_0694     DSC_0733


SPOTKANIE INFORMACYJNE


plakat pomysł na

W dniu  05.03.2015 r podczas spotkania informacyjnego, które odbyło się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach dotyczącego realizacji zadania pt.” Dom Kultury + Kaliskie inicjatywy lokalne 2015, część I. przedstawiono zarys powyższego zadania a mianowicie, iż zadanie realizowane będzie od 16 lutego do 30 czerwca 2015 roku z podziałem na 3 panele

I tak:

 • Od 26.02.2015. Do 06.03.2015 – Prace przygotowawcze, opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych zorganizowanie spotkania organizacyjnego.
 1. Przeprowadzenie diagnozy w kilku formach. W formie

– ankiet

– sondażu ulicznego

– spotkań / warsztatów

 1. A i także przy udziale trenera Pana Jarosława Zielonki zostaną przeprowadzone spotkania /warsztaty konsultacje społeczne.
 2.  Kolejno nastąpi zebranie i uporządkowanie materiałów do opracowania dokumentu diagnozy.

 W terminie Od 09.05.2015 Do 30.06.2015 Nastąpi opracowanie diagnozy, wybór inicjatyw oddolnych, podsumowanie projektu. Czyli:

 1. Po wykonanym badaniu nastąpi zebranie i sumowanie danych. Nastąpi opracowanie-materiału diagnozy -potrzeb społeczności, czyli różnych pomysłów.
 2.  Kolejno zorganizowane zostanie spotkanie podsumowujące, na którym zostaną przedstawione – pomysły – inicjatywy lokalne – to, co jest proponowane do realizacji.
 3.  Celem organizacji naboru nastąpi opracowanie zasad wyboru inicjatyw-

– opracowanie regulaminu Konkursu,

– wzoru formularza wniosku projektów Inicjatyw Oddolnych

– karty oceny

Które zostaną wprowadzone zarządzeniem Dyrektora oraz udostępnione do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie pl, zamieszczenie w lokalnej gazetce- kaliski goniec oraZ rozwieszenie regulaminu na tablicy ogłoszeń w GOK.

 1. Ogłoszenie naboru.
 2. Wyłonienie 3-7 inicjatyw do realizacji.
 3. Stworzenie planu ich wspólnej realizacji.
 4. Dokonanie rozliczenia finansowego i merytorycznego cz. I zadania.
 5. Wykonanie dokumentacji zdjęciowej.

Na I część zadania otrzymaliśmy 7 900,00 zł. Zaś Realizacja II części zadania to czas od 31 lipca do 22 listopada 2015 roku

Druga część zadania max kwota dofinansowania zadania to 22 000,00 zł – 95 % budżetu tej części zadania. Wkład własny finansowy to 5%.

_DSC0003      _DSC0004

_DSC0008      _DSC0009


OTRZYMALIŚMY DOFINANSOWANIE 


Na zadanie pn:  

:„Dom Kultury +Kaliskie  Inicjatywy lokalne 2015”.

Celem programu jest zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich.

Zadanie jest realizowane w dwóch etapach. Pierwsza cześć zadania  realizowana w  od lutego  do 30  czerwca, na które otrzymaliśmy 7900,00 zł. Dofinansowanie tej części zadania wynosi do 100%.W ramach I cz. Zadania zaplanowano zorganizowanie spotkań, przeprowadzenie diagnozy środowiska w formie ankiet i sondażu.  Weryfikacja wyników i opracowanie diagnozy.  Zgłaszanie przez mieszkańców pomysłów na projekty i wybór 5 najciekawszych propozycji do realizacji w II etapie.   Zaś druga część zadania to realizacja wspólnie z autorami 5 projektów w terminie od 31 lipca do 22 listopada 2015 roku gdzie maksymalna kwota dofinansowania wynosi 22 000,00 zł brutto przy dofinansowaniu do 95% budżetu tej części zadania.

NCK_KD_v2-01

Zadanie”Dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne.”