Nazwa zadania pn. „Remont i doposażenie pomieszczeń kuchni w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach wraz z organizacją turnieju KGW”.

  • Wartość ogółem : 100 281,98 zł
  • Kwota otrzymanego dofinansowania/ refundacja: 49 900,00 zł

Realizacja zadania -30.09.2014- 05.12.2014r.

Zakres prac obejmował :

  1. prace remontowe kuchni
  2. zakupu mebli do trzech pomieszczeń  (Kuchnia I i II oraz Holl)
  3. wyposażenie  w sprzęt AGD.
  4. Organizację turniej KGW wraz z nagrodami.

logoprow

operacja  zrealizowana z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW lata 2007 -2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERA      OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA      OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA      OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA      OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA