Nazwa zadania pt. Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach – etap III.

Wykonawca robót  firma B.B. Budownictwo s.c., Z Czeska.

W ramach zadania zostały:

1) Przeprowadzone roboty rozbiórkowe i budowlane gdzie rozebrano ściany kotłowni wraz z schodami oraz schody do świetlicy terapeutycznej wraz z klatkę schodową za sceną.  W ramach robót budowlanych wykonano nowe ściany kotłowni nowe schody do kotłowni i Świetlicy terapeutycznej oraz wykonano nową trzy kondygnacyjną klatę schodową wraz z balustradami.

2)  Wymienione rurociągi  instalacji Wodociągowej  oraz zostały zamontowane   dwie nagrzewnice,

3) Wymienione   pozostałe okna i drzwi  wewnętrzne i zewnętrzne.

Wartość  zadania to kwota 159 805,45 zł, z czego dofinansowanie Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi 100 000,00 zł.

800px-Logo_MKiDN_RP

Zadanie „ Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.