O Instytucji kultury

Gminny  Ośrodek  Kultury w Kaliskach

Do budowy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach przystąpiono w 1984 roku. Projektantem tego obiektu – stawianego na fundamentach starego Urzędu Gminy, był inżynier architekt Stanisław Michel z Gdańska. Na frontonie budynku umieszczona została rzeźba mitycznego Pegaza, której autorem jest Tadeusz Misztal – znak ten stał się z czasem symbolem i logotypem Ośrodka. Pierwotnie zaplanowano jedynie adaptację budynku UG, z czasem jednak postanowiono, że wybudowany zostanie nowy budynek wraz z salą widowiskową i zapleczem. Budowa finansowana była głównie z budżetu Urzędu Wojewódzkiego. W ostatnim roku budowy na stanowisko dyrektora Ośrodka powołano Jana Radzewicza, który nadzorował ostatnie prace budowlane i wykończeniowe. Placówkę uroczyście otwarto w Dniu Działacza Kultury, 23 maja 1989 roku[1]. Ważną datą dla działalności GOK był rok 2000 kiedy to z jednostki budżetowej przekształcił się on w Samorządową Instytucję Kultury (na mocy Uchwały nr XV/135/2000 r. Rady Gminy Kaliska z dnia 28 września 2000 roku).

[1] Opracowanie własne na podstawie: K. Kowalkowski, Z dziejów Gminy Kaliska oraz wsi do niej należących, Wydawnictwo Region, Gdynia, 2010 r.