Ogłoszono kolejny przetarg – Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach – etap IV

Ogłoszono kolejny przetarg. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na Termomodernizacji całego budynku wraz z pracami  towarzyszącymi koniecznymi do wykonania  zadania pn.: „Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach – etap IV”

Więcej szczegółów i informacji  na temat  przetargu 

PRZETARG ZP/03/2017- 24.04.2017  – http://bipgok.kaliska.pl/index.php?id=139,65,285

do zadania : ”Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach etap IV wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”