Ogólnopolska akcja Narodowe Czytanie

plakat narodowe czytanie

 

Dnia 03.09.2015 w godzinach od 11.00 -12.30 w Gminnej Bibliotece Publicznej, GOK w Kaliskach odbyło się spotkanie  pod hasłem Narodowe Czytanie.  W tym roku nasza biblioteka  po raz pierwszy włączyła się do tej ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym  celem  tego wydarzenia jest popularyzacja czytelnictwa poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury,  w tym roku jest po powieść Bolesława Prusa pt. „Lalka’. Składamy serdeczne podziękowanie gościom specjalnym i wieloletnim przyjaciołom biblioteki,  którzy wyrazili chęć głośnego odczytania wybranych fragmentów powieści „Lalka”. Dziękujemy  Pani Kornelii Ziółkowskiej – członkini  Zarządu Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Pani Bożenie Jeleniewskiej – Sekretarzowi Gminy Kaliska,  Pani Iwonie Ciemińskiej – Kierowniczce Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach, Pani Lucynie Chwała – pracownikowi Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach, Pani Ewie Czeplina – Kozickiej, Pani Monice Piotrzkowskiej –  terapeutce Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach oraz Pani Darii Kujawskiej terapeutce Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach. Dzięki wspaniałej interpretacji naszych  lektorów licznie zgromadzeni goście  bez trudu mogli wyobrazić sobie, klimat tamtej epoki.  Wszyscy  czytający,  którzy  poświęcili swój czas, by dzięki magii słowa zabrać  nas  choć na chwilę  do świata wykreowanego przez Prusa otrzymali gromkie brawa. Składamy serdeczne podziękowanie dyrekcji, pedagogom oraz uczniom Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach za włączenie się w to cenne wydarzenie. Serdecznie dziękujemy za przybycie na nasze spotkanie opiekunom oraz uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach. Przy okazji czwartkowego spotkania można było otrzymać pieczęć okolicznościową pod hasłem  Narodowe Czytanie, również na egzemplarzu własnej książki. Mamy nadzieję, że zainicjowane w tym roku Narodowe Czytanie powtórzymy w przyszłym roku. Zapraszamy do biblioteki – „Biblioteka zawsze po drodze nie mijam wchodzę”

Autor : GBP