Pomost Nadziei

Dnia 23.03.2018 dzieci z grupy warsztatowej działającej przy GOK Kaliska pod okiem Katarzyny Bednarek przedstawiły sztukę teatralną w formie teatru cieniu i żywego aktora nawiązującą do wydarzeń Świąt Wielkiej Nocy. Na przedstawienie zaproszone były klasy IV-VI podstawówki oraz kl. VII , II i III gim. z ZSP Kaliska wraz ze swoimi nauczycielami i wychowawcami klas, swoją obecnością zaszczycili nas również podopieczni ŚDS Kaliska. Sztuka pt.:”Pomost Nadziei” wprowadziła uczniów i nas wszystkich w okres nadchodzących rekolekcji i wydarzeń Wielkiego Tygodnia. Bardzo dziękujemy dyrekcji ZSP Kaliska, ŚDS Kaliska, wszystkim przybyłym nauczycielom i uczniom ZSP Kaliska za tak liczne przybycie. Całość zadania dofinansowana jest przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie GD. Zapraszamy do fotorelacji.