Powitanie wiosny z Marzanną

plakat marzanna

W dniu 19 marca 2015 roku pod budynkiem Świetlico – szatni w Piecach zebrała się grupka osób by uczestniczyć w powitaniu wiosny i pożegnaniu zimy w ramach imprezy pt.: „Powitanie wiosny z Marzanną”.  Na samym początku Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach przywitała Sołtysa Sołectwa Piece oraz Dyrektor Zespołu Oświatowo- Wychowawczego w Piecach Pana Wojciecha Wałaszewskiego. Powitała również nauczycieli wraz ze swoimi wychowankami oraz mieszkańców Sołectwa Piece. Przed wymarszem podała Pani Dyrektor również informację o realizacji zadania pt.: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piecach w scenę estradową i nagłośnienie” dziś się tu spotykamy w ramach, którego zakupiono nagłośnienie oraz scenę wraz z zadaszeniem dwuspadowym o wymiarach 8×6. Gdzie Kwota całkowita zadania wyniosła 83 721,00 zł przy dofinasowaniu 54 439,07 zł. i dotacji 29 281,93 zł.

Następnie Sołtys sołectwa Piece, jako pierwszy wyruszył w kierunku pobliskiego strumyka by pozostawić Marzannę i razem z wszystkimi pożegnać zimę.

Przygotowana kukła ze słomy – Marzanna została poniesiona przez uczniów wraz z kolorowymi gałązkami i grzechotkami, które głośno hałasując żegnały zimę.  Uczestnicy przemarszu powrócili do budynku świetlico – szatani na przygotowany przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Pieców Kociewski poczęstunek, dla miłego spędzenia czasu po kociewskich Smakołykach nastąpił mały konkurs plastyczny z nagrodami. Dzieci narysowały wiosnę oraz odpowiedziały na pytania związane z oznakami wiosny.

Serdeczne podziękowania należą się gospodarzowi Sołectwa Piece, Panu Dyrektorowi ZOW Piece, Paniom z KGW Piece oraz Angelice Kinowskiej za zaangażowanie i pomoc przy realizacji powyższej imprezy.