Przebudowa i remont Gminnego Ośrodka Kultury

Nazwa zadania: Przebudowa i remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach w dwóch częściach:

-Dla zadania nr 1 – Przebudowa i remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach

 • Wartość ogółem : 489 725,58 zł
 • Kwota otrzymanego dofinansowania/ refundacja: 231 578,94 zł

Realizacja remontu -28.06.2013- 29.11.2013r.

Zakres prac obejmował :

 1. wymieniona instalacja wod.-kanalizacyjna,
 2. wymiana instalacji c.o. wraz z wymiana kotła,
 3. wymiana instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi,
 4. wymieniona  część drzwi wewnętrznych,
 5. wyburzenie ścianek,

logoprow

 Zadanie 1 współfinansowane  w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

-Dla zadania nr 2 – „Przebudowa i remont  budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach –  etap II”

 • Wartość ogółem: 304 781,41 zł
 • Dofinansowanie: 199 999,80 zł

Realizacja remontu -28.06.2013- 02.12.2013r

Zakres prac obejmował :

 1. remont dachu i roboty blacharskie
 2. wykonanie sufitu podwieszanego
 3. montaż instalacji odgromowej
 4. wymiana stolarki drzwiowej- część
 5. wykonanie podłogi na sali widowiskowej i scenie,
 6. wykonanie okładziny ściennych
 7. wymiana parapetów wewnętrznych.

 800px-Logo_MKiDN_RP

Zadanie 2 -„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA

P1080598      P1080671

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA      OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA      OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA      OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA