Robotyka

Na tych zajęciach dzieci wcielają się w konstruktorów. Budują, klocek po klocku, a następnie programują, prawdziwe roboty.  Poprzez zabawę wdrażamy zainteresowanie fizyką, matematyką i informatyką. Chcemy pokazać, że komputer służy nie tylko do zabawy, ale też jest narzędziem pracy. Poza nabyciem nowych umiejętności technicznych dziecko uczy się współpracować w grupie rówieśniczej i ciekawie spędzać wolny czas.