SŁONECZNIK 2017

Była to trzynasta edycja nagród Wójta Gminy, jak co roku, przyznawanych za szczególne osiągnięcia, przyczyniające się do rozwoju i promocji gminy Kaliska. Zgodnie z Regulaminem określonym Zarządzeniem Wójta Gminy, nagrody przyznano w następujących kategoriach: działalność społeczno-edukacyjna, działalność kulturalno-sportowa, przedsiębiorczość, inicjatywa roku oraz życzliwa dłoń. Tradycyjnie, przyznano także Nagrody Honorowe – Słoneczniki za całokształt działalności na rzecz gminy.
Kandydatury do Słoneczników zostały zgłoszone m.in. przez zakłady pracy, gminne organizacje i instytucje oraz osoby indywidualne. Laureatów i osoby wyróżnione wybrała „Słonecznikowa Kapituła”, której skład został powołany przez Wójta Gminy. Spośród zaproszonych gości galę uświetnili swoją obecnością: Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Krzysztof Trawicki, Starosta Starogardzki Leszek Burczyk, Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew Szarafin, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kaliska Andrzej Przewłocki, Ksiądz Proboszcz Józef Słupski. W gali uczestniczył także autor Monografii Gminy Kaliska Krzysztof Kowalkowski.Galę poprowadził Łukasz Rocławski, a oprawę muzyczną imprezy zapewnił zespół Akord Kociewie pod batutą Mirosława Cierpioła. Goście mieli także możliwość posłuchania prezentacji dzieci z ZSP Kaliska, które wykonały utwory muzyczne: „Hymn Kociewski”, oraz „A u naszy Anki”, a także zaprezentowały wiersz pt. „Kociewiaczek” autorstwa Elżbiety Pasterskiej.

Była to trzynasta edycja nagród Wójta Gminy, jak co roku, przyznawanych za szczególne osiągnięcia, przyczyniające się do rozwoju i promocji gminy Kaliska.   Zgodnie z Regulaminem określonym Zarządzeniem Wójta Gminy, nagrody przyznano w następujących kategoriach: działalność społeczno-edukacyjna, działalność kulturalno-sportowa, przedsiębiorczość, inicjatywa roku oraz życzliwa dłoń.   Tradycyjnie, przyznano także Nagrody Honorowe – Słoneczniki za całokształt działalności na rzecz gminy. Kandydatury do Słoneczników zostały zgłoszone m.in. przez zakłady pracy, gminne organizacje i instytucje oraz osoby indywidualne. Laureatów i osoby wyróżnione wybrała „Słonecznikowa Kapituła”, której skład został powołany przez Wójta Gminy.   Spośród zaproszonych gości galę uświetnili swoją obecnością: Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Krzysztof Trawicki, Starosta Starogardzki Leszek Burczyk, Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew Szarafin, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kaliska Andrzej Przewłocki, Ksiądz Proboszcz Józef Słupski. W gali uczestniczył także autor Monografii Gminy Kaliska Krzysztof Kowalkowski.   Galę poprowadził Łukasz Rocławski, a oprawę muzyczną imprezy zapewnił zespół Akord Kociewie pod batutą Mirosława Cierpioła. Goście mieli także możliwość posłuchania prezentacji dzieci z ZSP Kaliska, które wykonały utwory muzyczne: „Hymn Kociewski”, oraz „A u naszy Anki”, a także zaprezentowały wiersz pt. „Kociewiaczek” autorstwa Elżbiety Pasterskiej.

Na wstępie imprezy zaprezentowano film zrealizowany przez multimedialny portal informacyjny 24.starogard.pl przedstawiający najważniejsze wydarzenia 2016 roku.

 

Poniżej przedstawimy laureatów Słoneczników 2016:

 

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-EDUKACYJNA

Wyróżnienie – Wanda i Mieczysław Dembiccy (wyróżnienie zostanie wręczone w późniejszym czasie)

Wyróżnienie przyznane w uznaniu dla aktywnego udziału w życiu społecznym sołectwa Piece oraz w podziękowaniu za wspieranie wszelkich działań podejmowanych na rzecz mieszkańców swojej miejscowości i gminy Kaliska.

Nagroda – Zespół Instrumentalny AKORD KOCIEWIE

Nagrodę przyznano w uznaniu dla pielęgnowanej muzycznej pasji i odniesionych sukcesów oraz w podziękowaniu za uświetnianie gminnych uroczystości mistrzowskimi koncertami.

 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-SPORTOWA

Wyróżnienie – Adrian Prabucki

                                         

Wyróżnienie przyznano w uznaniu dla zaangażowania w rozwój sportu gminnego i promocję zdrowego trybu życia oraz w podziękowaniu za rozbudzanie wśród najmłodszych uczniów sportowych pasji.

Wyróżnienie – Elżbieta Pasterska

 

Wyróżnienie przyznano w uznaniu dla zaangażowania w społeczną pracę na rzecz mieszkańców gminy oraz propagowanie kultury Kociewia i wartości patriotycznych, a także w podziękowaniu za realizację projektu „Z wizytą u pra…dziadka Mieszka”.

Nagroda – Jan Neugebauer

Nagrodę przyznano w uznaniu dla upowszechniania nowej dyscypliny sportowej na terenie gminy oraz w podziękowaniu za organizowanie zawodów w ramach sekcji petanque
i promocję gminy Kaliska.

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wyróżnienie – Bogumiła i Jerzy Frischmut Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe

                                          

Wyróżnienie przyznano w uznaniu dla sukcesywnego rozwoju Państwa Firmy oraz osiągniętego w roku 2016 sukcesu inwestycyjnego w postaci powiększenia i unowocześnienia obiektu handlowego w centrum Kalisk.

Wyróżnienie – Anna Bielińska Salon Fryzur MADAME

 

Nagrodę przyznano w uznaniu dla sukcesywnego rozwoju Pani Firmy i podnoszenia jakości usług oraz osiągniętego w roku 2016 sukcesu inwestycyjnego w postaci nowopowstałego obiektu usługowego w Kaliskach.

Nagroda – Honorata i Piotr Freitag Zakład Remontowo-Budowlano-Handlowy „KUNER” (nagroda zostanie wręczona w późniejszym czasie)

Nagrodę przyznano w uznaniu dla sukcesywnego rozwoju Państwa Firmy, solidności i fachowości wykonywanych usług oraz osiągniętego w roku 2016 sukcesu inwestycyjnego
w postaci powiększenia i unowocześnienia obiektu handlowego w centrum wsi Piece.

INICJATYWA ROKU

Wyróżnienie – Parafia p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kaliskach

                                              

Wyróżnienie przyznano w uznaniu dla odniesionego sukcesu, jakim było przeprowadzenie zbiórki funduszy na wymianę ławek i remont posadzki w kaliskim kościele.

Nagroda – Komitet Rewitalizacji Kościoła w Płocicznie

         

 

Nagrodę przyznano w uznaniu dla przeprowadzonej modernizacji kościoła w Płocicznie oraz kontynuacji wieloletniej inicjatywy zbiórki funduszy na ten cel w postaci organizowanego festynu „Na Dach”, a także w podziękowaniu za działania integrujące lokalną społeczność.

ŻYCZLIWA DŁOŃ

Wyróżnienie – Wojciech Hiller (wyróznienie w imieniu laureata odebrał dyrektor ZSP w Kaliskach Karol Gołąbek)

                                         

Wyróżnienie przyznano w uznaniu dla realizowanej od 2012 roku inicjatywy pn. „Woreczek św. Mikołaja” oraz w podziękowaniu za promocję wolontariatu wśród młodzieży gimnazjalnej i niesienie pomocy mieszkańcom gminy

Nagroda – Zofia Trawicka (nagrodę w imieniu laureatki odebrał syn Krzysztof Trawicki)

                                        

Nagrodę przyznano w uznaniu dla wspierania społecznych inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w podziękowaniu za wkład Rodziny Pani Zofii w pomyślność gminy Kaliska i jej mieszkańców.

SŁONECZNIKI HONOROWE

Nagrody Honorowe za całokształt działalności na rzecz gminy Kaliska otrzymali:

Urszula i Gerard Jurczyk

 

Nagrodę przyznano w podziękowaniu za wkład w rozwój lokalnej twórczości oraz pielęgnowanie i rozwijanie swojej „wiklinowej” pasji, a także w podziękowaniu za wieloletnią promocję gminy Kaliska.

Maria Jolanta Ignaciuk

 

Nagrodę przyznano w podziękowaniu za zaangażowanie w życie społeczno-kulturalne gminy oraz w podziękowaniu za wieloletnią, społeczną pracę na rzecz sołectwa Piece i gminy Kaliska

Wanda i Hubert Kopciowscy

    

Nagrodę przyznano w uznaniu dla Państwa wkładu w rozwój gminy Kaliska oraz w podziękowaniu za utworzenie wyjątkowej atrakcji turystycznej – replik polskich ogrodów ozdobnych, a także za wieloletnią promocję gminy Kaliska.