Słonecznik 2018

NAGRODY WÓJTA „SŁONECZNIK 2018” ZOSTAŁY WRĘCZONE
 

Nagrody Wójta Gminy Kaliska pn.: „Słoneczniki” to okazja, aby podziękować wielu osobom, które w minionym roku lub na przełomie wielu lat wykonywały i wykonują swoją pracę, były aktywne zawodowo, cieszyły się swoim pasjami, przez co wnosiły wiele zmian
w otaczającą nas rzeczywistość.

Bez TYCH OSÓB nasza gmina nie byłaby tak znana w przestrzeni publicznej, społecznej i kulturalnej. Można powiedzieć, że NASI MIESZKAŃCY tworzą tu i teraz historię naszej gminy. Przyznając nagrody w sobotni wieczór chcemy to docenić, czego wyrazem są wyróżnienia i statuetki.

Składam jeszcze raz gorące gratulacje wszystkim wyróżnionym i laureatom statuetek. WASZE sukcesy to owoce ciężkiej pracy
i zaangażowania nie tylko dla dobra własnego, ale i dobra nas wszystkich.

 

                                                                                                                        Z poważaniem,

Wójt Gminy Kaliska
   Sławomir Janicki

 

 

23 marca 2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach odbyła się Gala Wręczenia Nagród Wójta „Słonecznik 2018”. Była to piętnasta już edycja nagród Wójta Gminy Kaliska, jak co roku przyznawanych za szczególne osiągnięcia, przyczyniające się do rozwoju i promocji gminy. Nagrody przyznano w następujących kategoriach: działalność społeczno-edukacyjna, działalność kulturalno-sportowa, przedsiębiorczość, inicjatywa roku oraz życzliwa dłoń.   Tradycyjnie przyznano także Nagrody Honorowe – Słoneczniki za całokształt działalnościna rzecz gminy. Kandydatury do Słoneczników zostały zgłoszone m.in. przez zakłady pracy, gminne organizacje i instytucje oraz osoby indywidualne. Laureatów i osoby wyróżnione wybrała „Słonecznikowa Kapituła”, której skład został powołany przez Wójta Gminy.  Galę poprowadził Łukasz Rocławski,
a oprawę muzyczną imprezy zapewnili: zespół „Mali Kociewiacy” (Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach) oraz Gdyńska Orkiestra Symfoniczna wraz z towarzyszeniem solistów wywodzących się z Wydziału wokalno-aktorskiego w Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz chóru Appassionato z Gniewina. Dyrygentem koncertu była Pani Jagoda Wyrwińska.

 

 

 

Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane w poniższych kategoriach:

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-EDUKACYJNA

Wyróżnienie – Malwina Sikora i Paweł Ferens za utworzenie i prowadzenie drużyny harcerskiej w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach.

Wyróżnienie – Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach za prowadzenie Izby Pamięci Izydora Gulgowskiego w atrakcyjnej formie oraz promowanie wartości kultury ludowej i tożsamości regionu.

NAGRODA – Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w gminie Kaliska za wyjątkową aktywność w dziedzinie społeczno-edukacyjnej, dzięki której już po raz piąty miało miejsce w Kaliskach wspaniałe wydarzenie. Ta impreza to konkurs pod nazwą „TOP KUCHARZ”, organizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w gminie Kaliska przy udziale Środowiskowego Domu Samopomocy. Corocznie do wspólnej zabawy zapraszani są reprezentanci Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej i Domów Pomocy Społecznej z powiatów starogardzkiego i kościerskiego, a także młodzież ze Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach.

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-SPORTOWA

Wyróżnienie – Jarosław Otta za poświęcanie czasu i energii, aby aktywizować społeczność gminną. Z inicjatywy naszego laureata wyznaczona została trasa rowerowa „Po obrzeżach gminy Kaliska”, z której korzystają duzi i mali miłośnicy „rowerowych harców”.

Pan Jarosław Otta, z powodu nieobecności na Gali, otrzyma wyróżnienie w innym terminie.

Wyróżnienie – Urszula Zimorska, Marek Zagórski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Mirosława Borucka. W ramach współpracy
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kaliskach, organizują nietuzinkowe artystyczne wydarzenia (rzeźba, malarstwo). Wydarzenia te nie zaistniałyby jednak, gdyby nie inicjatywa Gminnego Ośrodka Kultury, który pozyskał na nie środki z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2018”.

Pani Urszula Zimorska, z powodu nieobecności na Gali, otrzyma wyróżnienie w innym terminie.

NAGRODA – Dawid Dadura za ponowne zdobycie brązowego medalu Mistrzostw Polski Juniorów. Te sukcesy sprawiają, że coraz więcej naszych mieszkańców oddaje serce grze w petanque. Laureat reprezentuje gminę Kaliska w wielu zawodach na terenie Polski i wykazuje niebywały talent w tej dziedzinie sportu.

 

 

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wyróżnienie – Mariola Szewczyk-Głuchowska prowadzącą Salon Fryzjerski „Mariola” za utworzenie w 2018 roku zakładu fryzjerskiego w nowo wyremontowanym lokalu z nowoczesną aranżacją.

Wyróżnienie – Elwira Kurkowska właścicielka Salonu Fryzjerskiego „Avangarda” za osiągnięcie inwestycyjnego sukcesu w postaci nowo wybudowanego i nowoczesnego zakładu.

NAGRODA – Henryk Sarnowski właściciel firmy Usługi Transportu Leśnego za konsekwentne rozbudowywanie swojej firmy transportowej specjalizującej się głównie w transporcie leśnym. Flota samochodowa tego przedsiębiorcy to aktualnie 10 nowoczesnych pojazdów
do przewozu drewna.

 

 

 

INICJATYWA ROKU

Wyróżnienie – Grupa Nieformalna „Totalnie zakręceni” za połączenie zamiłowania do muzyki, a konkretnie, śpiewu. Za realizację wspólnych działań, zrealizowanie warsztatów pn. „Śpiewać każdy może” wraz z nauką śpiewu, emisji głosu i choreografii.

Wyróżnienie – Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliskach za podjętą inicjatywę zbiórki funduszy na zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Strażacy wykazali się prawdziwą wytrwałością i determinacją w dążeniu do celu, przygotowali niezbędne procedury
i przeprowadzili zbiórkę w sposób profesjonalny, pozyskując kwotę 120 tys. złotych. Należy też nadmienić, że honorowo zrzekli się ekwiwalentu strażackiego, a środki także przekazali na zakup nowego pojazdu.

NAGRODA – Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach za zorganizowanie uroczystość z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Program obchodów obejmował, m.in. Akademię z udziałem Gdyńskiej Orkiestry Symfonicznej, wspólne odśpiewanie hymnu narodowego i prezentację wystawy pn. „Ku Niepodległej” z Muzeum Niepodległości w Warszawie. Uczestnicy uroczystości ze wzruszeniem obejrzeli inscenizację ukazującą drogę Polaków do niepodległości w wykonaniu uczniów szkoły. Całość Akademii zamknął Polonez Ogińskiego w wykonaniu orkiestry symfonicznej. Uroczystość umocniła postawę patriotyczną dzieci i młodzieży, a dorosłym przysporzyła wzruszających i niezapomnianych chwil.

 

 

 

 

ŻYCZLIWA DŁOŃ

Wyróżnienie – W tej dziedzinie Kapituła postanowiła nie przyznać wyróżnień.

NAGRODA – Leszek Burczyk za wspieranie gminy w jej ambicjach rozwojowych, pomoc i zaangażowanie związane z remontem skrzyżowania Frank-Kaliska oraz budową ścieżek rowerowych Dąbrowa – Piece i Kaliska – Cieciorka. Przyjaciel dzieci i młodzieży, czego dowiódł sprawując funkcję nauczyciela i dyrektora szkoły. Był też współinicjatorem zawarcia umowy partnerskiej Kaliska – Reinfeld. Zarząd Związku Powiatów Polskich przyznał Laureatowi w 2018 roku tytuł Samorządowca 20-lecia oraz honorową statuetkę Związku Powiatów Polskich „Za szczególny wkład w rozwój lokalny, a także działalność na płaszczyźnie ogólnopolskiej”.

 

 

 

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE – Hanka Dera za sumienność i gotowość do podejmowania trudnych decyzji. Dzięki jej rzetelności, dalekowzroczności i dbałości o finanse gminy, możliwe jest dzisiaj inwestowanie w ciągły jej rozwój, zarówno infrastrukturalny, jak i społeczny. Laureatka wyróżnienia poświęciła gminie ponad 40 lat zawodowej kariery, z czego przez 18 lat, w profesjonalny sposób pełniła trudną i odpowiedzialną funkcję skarbnika gminy.

 

 

SŁONECZNIKI HONOROWE:

SŁONECZNIK HONOROWY – Czesław Słomiński za prowadzenie przez długi czas działalności gospodarczej, którą zawsze cechował profesjonalizmem i fachowość wykonywanych usług. Wyróżnia się pracowitością i jest ceniony przez klientów za zaangażowanie. Jego pracę można podziwiać na wielu budynkach i kaliskim kościele. Dzisiaj pracuje w firmie dekarskiej wspólnie z synami, dzieląc się wiedzą
i doświadczeniem z kolejnymi pokoleniami. Z pewnością nasz przedsiębiorca zasługuje na to, aby nadać mu tytuł: „rzetelna firma”.

SŁONECZNIK HONOROWY – Leszek Baczkowski za twórczość rzeźbiarską, promowanie gminy Kaliska i regionu Kociewia. Uczestnik festynów, plenerów i wystaw. Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych, a jego dorobek zaowocował licznymi osiągnięciami i nagrodami.
W początkowym etapie twórczości rzeźbił głównie prace o tematyce sakralnej, obecnie inspiruje go życie codzienne. Jest także pomysłodawcą i autorem słoneczników, które wręczamy corocznie laureatom słonecznikowych wyróżnień. Nagrodzony przez Wójta Gminy Słonecznikiem
za rok 2011 oraz laureat nagrody Starosty Starogardzkiego „Kociewski Gryf” za rok 2013.

SŁONECZNIK HONOROWY – Elżbieta Pasterska za wybitne zaangażowanie w działalność społeczną i aktywizowanie mieszkańców. Autorka prac malarskich, tekstów pisanych i znawczyni kociewskiej gwary i regionalnego dziedzictwa. „Kociewskie gadki”, wiersze naszej laureatki, zachwycają publiczność podczas różnych wydarzeń. Warto podkreślić, że już w 2004 roku, kiedy po raz pierwszy w historii gminy wręczane były nagrody Wójta Gminy, laureatka otrzymała Kaliskiego Słonecznika w dziedzinie „praca społeczna”. W 2016 roku została także wyróżniona
w dziedzinie: „działalność kulturalno-sportowa”. Od 2007 roku pełni funkcję przewodniczącej Gminnego Koła Emerytów, a obecnie prezesa Kaliskiego Stowarzyszenia Seniorów.