Spotkanie integracyjne przy kiełbasce

GRUPA NIEFORMALNA o nazwie– Drzewo Miłości z gminy Kaliska zakończyła 22.09.2018 w Bartlu Wielkim projekt „spotkanie przy kiełbasce” skierowane do SRWDN „Dziecko Miłości” i Kaliskiego Stowarzyszenia Seniorów oraz ich przyjaciół,znajomych jak i zaproszonych gości. A środki finansowe były pozyskane w ramach konkursu ogłoszonego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach w ramach zadania Inicjatywy Lokalne?????
Zaplanowane działanie miało na celu integracji międzypokoleniowej oraz głębszego bliższego się poznania i myślę ,że zostało wykonane w 200 procentach… Kto nie był niech żałuję,bo atrakcji przygotowanych przez animatora nie było końca????? były zabawy,śpiewy,tańce oraz drobne upominki??? Jednakże największą furorą dla najmłodszych było pojawienie się Minionka – dmuchawca ??? i właśnie w tym miejscu chcę podziękować naszemu panu wójtowi Sławomirowi Janickiemu za udostępnienie bezpłatnie tylu atrakcji a naprawdę jest za co dziękować??? Ogromne podziękowania składam wolontariuszami. To ich bezinteresowna pomoc ,poświęcony czas wolny sprawiają ,że wiele osób niepełnosprawnych i seniorów może na długo w pamięci zapamiętać ten dzień!!!????…dziękuję WSZYSTKIM za ten największy przejaw człowieczeństwa— bycia razem a nie osobą—DZIĘKUJĘ???Anna Ałanowska.