Pegaz 2017

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021

W roku 2017 stowarzyszenie zrealizowało następujące projekty:

1. Nazwa zadania: „Genessis –  rzeczywistość wokół nas” 

– Działaj Lokalnie w wysokości 5 400 zł

2. Nazwa zadania „Twój robot” – warsztaty robotyki i programowania

Urząd Gminy Kaliska w wysokości 2 400 zł

3. Nazwa zadania „Artyści Sami Swoi” – twórcze działania mieszkańców

Kalisk –  Akumulator społeczny w wysokości 5 000 zł

    

 

4.  Nazwa zadania „Mój robot warsztaty dla dzieci i młodzieży – Akumulator społeczny w wysokości 4 700 zł

Łączna kwota pozyskanych środków w roku 2017 to: 17 500 zł.