Święto Pieczonego Ziemniaka 2018

W sobotę 22 września po raz kolejny świętowaliśmy dzień pieczonego ziemniaka, który tradycyjnie odbył się na placu przy kościele w Płocicznie i zrealizowany został z projektu „Zagospodarowanie centrum wsi Płociczno”. Pogoda tego dnia nam dopisała, chociaż trochę wiało.
Pani Sołtys Sołectwa Cieciorka Maria Solecka – Flisikowska wraz z Panią Agnieszką Zalewską przygotowały ognisko i ziemniaczki, które wspólnie piekliśmy oraz słodki poczęstunek dla gości. Pieczone ziemniaki w ognisku, bardzo wszystkim smakowały. Dla dzieci przygotowaliśmy gry i zabawy, w których chętnie brały udział w oczekiwaniu na pieczone ziemniaczki.