Turniej Szachowy

Jesteśmy już po rozgrywkach V Turnieju Szachowego o tytuł Mistrza Gminy Kaliska w kategorii MŁODZIKÓW I JUNIORÓW. W kategorii MŁODZIKÓW I miejsce zajął Maksymilian Skrzypczak, II miejsce Paulina Krampichowska, III miejsce Mikołaj Łęgowski. W kategorii JUNIORÓW I miejsce zajął Michał Ringwelski, II Tobiasz Miszewski, III miejsce Nadia Ringwelska. Pomimo nieznośnego upału walka w obydwóch kategoriach była zacięta. Zwycięzcom i wszystkim zawodnikom turnieju serdecznie gratulujemy !!!