Wynajem świetlic

Wynajem obiektów

Kontakt  do osób

Dąbrowa – opiekun Alicja Lipska

sołtys Alicja Lipska tel. 784 537 770

Iwiczno – opiekun Sylwia Dąbrowska

sołtys Szandrach Franciszek tel. 505 543 734.

 bezpośrednio z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kaliskach

– P. Mariola Milewska ,  tel. 58 56 09 245  wew. 20, kom. 798 565 343

ZARZĄDZENIE NR 50/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH

z dnia 06.09.2021 w sprawie: wprowadzenia regulaminu najmu obiektów, określenia wzorów druków dotyczących najmu obiektów oraz określenia wysokości opłat za najem obiektów na terenie Gminy Kaliska

Zarzadzenie-50-2021-1.pdf

Dokumenty do pobrania:

Regulamin najmu obiektów, będący załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

Wzór wniosku o najem obiektów, będący załącznikiem nr 2

Wzór umowy najmu obiektów, będący załącznikiem nr 3

Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego przekazania obiektów, stanowiący załącznik nr 4

Stawki opłat za najem obiektów, stanowiący załącznik nr 5

wzór rozliczenia kosztów dodatkowych z tytułu najmu obiektu, stanowiący załącznik nr 6