Wyniki Konkursu Kaliskie Inicjatywy lokalne 2015

 

Za nami rozstrzygnięty konkurs i wyłonienie spośród  10,  7 zwycięskich inicjatyw. Przed nami kolejne wyzwanie – wsparcie dla 7 grup nieformalnych i wspólna realizacja 7  inicjatyw na terenie Gminy Kaliska.

W ramach ogłoszonego konkursu pt. Kaliskie inicjatywy lokalne 2015- wpłynęło 10 wniosków – 10 pomysłów.

Ocenę inicjatyw oparto o

             regulamin konkursu oraz regulamin pracy komisji,

             Zasady Domu Kultury +,

             Diagnozę potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Kaliska.

Aby wyłonić najlepsze powołano komisję konkursową oraz niezależnych ekspertów, którzy dokonali oceny pod względem formalnym i merytorycznym

W skład komisji weszli:

             Katarzyna Bednarek

             Ewa Czeplina Kozicka

             Iwona Ciemińska

Dnia 22  czerwca br.,  eksperci i uczestnicy spotkania wyłonili  spośród inicjatyw Konkursu: Kaliskie  Inicjatywy Lokalne 2015  dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Domu Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015, następujące inicjatywy :

Głosowanie odbyło się przy udziale animatora z Narodowego Centrum Kultury P. Andrzeja Konopki.

LP.

NAZWA AUTORA

TYTUŁ INICJATYWY

1 2
1 Grupa nieformalna „Warsztaty ceramiczne –biżuteria i naczynia z gliny, jak za wieków średnich”
„Miłośnicy  sztuki ludowej”
2 Grupa nieformalna                                  „ Lokalni artyści” Warsztaty plastycznej twórczości w Piecach
3 Grupa nieformalna Wakacyjny miesiąc w świecie dinozaurów
„ Aktywni  animatorzy”
4 Grupa mieszkańców gminy Kaliska Hiphopowe zakończenie wakacji
5 Grupa nieformalna Aranżacja spektaklu pt:” Bramy Nieba i Płomienie Piekła”
6 Grupa nieformalna Bądź twórczy wspólnie z Radosnymi
”Radośnie aktywni”
7 Grupa nieformalna                               „ Bartlewianki” Warsztaty haftu kociewskiego i szydełkowania

Gratulacje dla tych, którzy składali i dla tych, którzy otrzymali dofinansowanie.

 

Protokół z wyboru inicjatyw-w załączniku

Foto z wyboru inicjatyw

rsz_projekty_2_001      rsz_projekty_2_002

rsz_projekty_2_015      rsz_projekty_2_016

rsz_projekty_2_020      rsz_projekty_2_008

rsz_projekty_2_010      rsz_projekty_2_014

rsz_projekty_2_015