Zaduszki muzyczno-poetyckie 2015

rsz_plakat_zaduszki

W piątek, 6 listopada 2015 o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach odbył się koncert pt.: „Zaduszki muzyczno-poetyckie”. Koncert przygotowany wspólnie przez ŚDS Kaliska, ZSP Kaliska i dzielną ekipę teatru Impuls działającej przy GOK Kaliska, którym przewodził Jan Radzewicz. Program artystyczny został wzbogacony o elementy Pantomimy pod kierunkiem Pani Joanny Linda. Zaproszenie do wysłuchania koncertu przyjęli Pan Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki wraz z małżonką, Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Szarafin, Dyrektor ZSP Kaliska Pan Karol Gołąbek, Kierownik Świetlicy w ZSP Kaliska Pani Teresa Baczkowska, Sołtys Sołectwa Kaliska Kazimierz Głodek wraz z małżonką oraz mieszkańcy Gminy Kaliska. Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kaliska Mirosława Borucka wraz Panią Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Kaliska Iwoną Ciemińską otworzyły spotkanie zaduszkowe. Pani Iwona Ciemińska przedstawiła zarys Zaduszek. Kolejno wykonawcy zaprezentowali 11 wierszy autorstwa Jana Pawła II, Ks. Janusza Pasierba, Jonasza Kofty, Zbigniewa Herberta oraz 6 utworów muzycznych. Koncert wprowadził nas w nostalgiczną atmosferę zadumy do tego stopnia, iż publiczność czuła pewien niedosyt i pozostała na swoich miejscach oczekując na powtórkę.  Koncert bardzo się wszystkim spodobał i na prośbę Pani Dyrektor GOK artyści wykonali 3 bisy.  Na koniec publiczność nagrodziła artystów gromkimi brawami.

Zapraszamy do fotorelacji.