Nazwa zadania pt. Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach – etap IV wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia

REALIZACJA ZADANIA  pt. „Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach – etap IV”.

realizacja w 2 latach 2017 i 2016 

ROK 2017 

Zakończenie parc

13.10.2017 Zakończono kolejny etap prac remontowo – budowlanych Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach. 
Kolejny etap przeprowadzony w ramach zadania pt. ”Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach – etap IV wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”. 
Wykonawca robót :FIRMA USŁUGOWO – HANDLOWA Wiesław Janusz, Zielona Wieś 11A, 83-404 Nowa Karczma
W ramach zadania zostały przeprowadzone prace dot. docieplenia budynku wraz z pracami towarzyszącymi: obsadzenie parapetów zewnętrznych, rynny dachowe, rury spustowe, obróbki blacharskie, schody granitowe itp.)
Wartość w/ w zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniosła 298 240,98 ZŁ, z czego dofinansowanie Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosło 92 000,00 zł

Umowa na wykonanie elewacji całego budynku GOK podpisana.

W dniu 22 czerwca 2017 roku Mirosława Borucka -Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach podpisała umowę z właścicielem firmy P. Wiesławem Janusz prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA USŁUGOWO – HANDLOWA Wiesław Janusz, Zielona Wieś 11A, 83-404 Nowa Karczma przy udziale syna Piotra Janusz na wykonanie elewacji całego budynku.
W ramach podpisanej umowy nastąpi docieplenie i ocieplenie ścian, wykonanie elewacji całego budynku, malowanie elewacji wraz z pracami towarzyszącymi, w tym: obsadzenie parapetów zewnętrznych, rynny dachowe, rury spustowe, obróbki blacharskie, wykopy oraz przekopy, izolacje ścian, okładziny z płytek.
W/w firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego do zadania pt. „Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach – etap IV”. 
Wartość zadania 291 840,98 zł brutto. 
Planowany termin zakończenia prac to 13.10.2017 roku.

Do zadania pn. ”Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach etap IV wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

ROK 2016 

Zakończenie parc

 

Nazwa zadania pt. ”Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach – etap IV wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”

Wykonawca robót  firma PERMUR – Michał Netkowski, ul. Leśna 1,   83-250 Skarszewy

W ramach powyższego zadania  zostały przeprowadzone  działania pn.

1) PRZEBUDOWA – ROBOTY ROZBIÓRKOWE:

 1. rozbiórka pomieszczenia zwanego – harcówką
 2. rozebranie chodników z płyt betonowych
 3. roboty dodatkowe : wykonania izolacji ściany fundamentowej , wymiana rury- podejścia PCV. , wykonanie muru oporowy przy schodach, wycięcie i wykucie uszkodzonej część asfaltu  wraz z wywiezieniem celem ułożenia kostki brukowej.

ROBOTY ZEWNĘTRZNE PLAC ODWODNIENIE:

 1. rozebranych chodników z płyt betonowych przylegających do budynku
 2. wykonanie nowego chodnika z kostki betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz wykonanie odwodnienia
 3. wykonanie odwodnienia wody deszczowej- kanały z rur PCV oraz studnie rewizyjne z kręgów betonowych.
 4. roboty dodatkowe :Wykonanie 1 zejścia w formie schody terenowej z kostki brukowej, Wymiana balustrad, wykonanie prac dot. tynkowania, wymiany rury spustowej – rynny,

2) PODJAZD DLA  OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 1. rozbiórka istniejącego podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów
 2. wykonanie „nowego” odjazdu oraz schodów
 3. montaż balustrad ze stali nierdzewnej
 4. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
 5. roboty dodatkowe : wykonania nowych schodów, uzupełniono kostką brukową  placu

3) ROBOTY  BUDOWLANE – PRACE WYKOŃCZENIOWE WNĘTRZ

 1. wykończenie pomieszczeń : Klatki schodowej o trzech kondygnacjach oraz pomieszczeń magazynowych ( tzw. wentylatorownia i siłownia)

W tym :

 1. przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z zeskrobaniem farby,
 2. wykonanie tynków i ( gładzi) jednowarstwowych na ścianie i stropie,
 3. warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonane w pomieszczeniach,
 4. wykonanie posadzek w pomieszczeniach oraz okładzin schodów z płytki gres,
 5. malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych,
 6. wykonanie tynku mozaikowego epoksydowego,

oraz realizacja punktu sanitarnego:

 1. montaż pompy do podniesienia wysokości( zawór / klapa zwrotna) i  podgrzewacza do wody,
 2. montaż rurociągu z PCW o śr. 75 mm.,
 3. montaż umywalki (sam montaż),
 4. roboty dodatkowe :wylanie nowej posadzki z wykuciem i wmurowaniem studzienki do zbierania wody, zamurowanie wyjść do wyrzutni

4) OŚWIETLENIE PLACU I BUDYNKU WRAZ Z INSTALACJĄ

 1. zdemontowanie z oprawami istniejących lam w ilości 8 sztuk
 2. wykonanie wykopów ,
 3. wymiana kabla pod oświetlenie ,
 4. montaż lamp oświetleniowych, w tym: słupów oświetleniowych z fundamentami i lamp oświetleniowych ledowych – 4 kpl.( wykonanie oświetlenia etap I) wraz z czujnikiem zmierzchowym
 5. ułożenie kabli do naświetlaczy oraz naświetlaczy  w ilości 6 sztuk
 6. roboty dodatkowe :dodatkowe oświetlenie – naświetlacze

5) STOLARKA  DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

montaż drzwi wewnętrznych  aluminiowych wraz z futryną na szerokość muru wraz z  obróbką obsadzenia,

6)ZAKUP WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI. Zakup:

 1. 10 sztalug studyjnych
 2. 40 szt szpachle malarskie
 3. 10 sztuk palety plastikowe
 4. 10 kompletów pędzli

Wartość  zadania  wraz z robotami dodatkowymi  wyniosła  227 145,56, z czego dofinansowanie Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi  92 000,00  zł.

MKIDN dof

 

Umowa na prace remontowo budowalne GOK podpisana.

_DSC1365

W dniu 29 czerwca 2016 roku Mirosława Borucka -Dyrektor Gminnego ośrodka Kultury w Kaliskach  przy udziale  P. Marka Kaczmarczyka – inspektora nadzoru budowlanego oraz P. Krzysztofa Partyka – pracownika Urzędu Gminy w Kaliskach  podpisała umowę z Właścicielem firmy PERMUR – Michałem Netkowskim, ul. Leśna 1,   83-250 Skarszewy tj.  firmy wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego dla  zadania pt. „Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach – etap IV”. Wartość  zadania po przetargu  to 174 642,74 zł brutto. W ramach umowy zostaną przeprowadzone :

1) PRZEBUDOWA – ROBOTY ROZBIÓRKOWE

 1. rozbiórka pomieszczenia „harcówki” wraz z posadzkami, fundamentami, ścianami oraz stropodachem,
 2. rozebranie chodników z płyt betonowych,

W tym: ROBOTY ZEWNĘTRZNE- PLAC, ODWODNIENIE

 • rozebranych chodników z płyt betonowych przylegających do budynku oraz opasek betonowych wraz z wywiezieniem gruzu,
 • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
 • podkłady betonowe na podłożu gruntowym,
 • kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zew.110 mm,
 • studnie chłonne z kręgów betonowych i żelbetowych,

 2) PODJAZD DLA  OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 1. rozbiórka istniejącego podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów
 2. wykonanie „ nowego” odjazdu oraz schodów
 3. montaż balustrad ze stali nierdzewnej,

3) ROBOTY  BUDOWLANE – PRACE WYKOŃCZENIOWE WNĘTRZ

 1. wykończenie pomieszczeń : Klatki schodowej o trzech kondygnacjach oraz pomieszczeń magazynowych

W tym :

 1. przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z zeskrobaniem farby,
 2. wykonanie tynków i ( gładzi) jednowarstwowych na ścianie i stropie,
 3. warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonane w pomieszczeniach,
 4. wykonanie posadzek w pomieszczeniach oraz okładzin schodów z płytki gres,
 5. malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych,
 6. wykonanie tynku mozaikowego epoksydowego,

oraz realizacja punktu sanitarnego:

 • montaż pompy do podniesienia wysokości( zawór / klapa zwrotna) i  podgrzewacza do wody,
 • montaż rurociągu z PCW o śr. 75 mm.,
 • Montaż umywalki (sam montaż),

4) OŚWIETLENIE PLACU I BUDYNKU WRAZ Z INSTALACJĄ

 1. zdemontowanie z oprawami istniejących lam w ilości 8 sztuk
 2. wykonanie wykopów ,
 3. wymiana kabla pod oświetlenie ,
 4. montaż lamp oświetleniowych, w tym: słupów oświetleniowych z fundamentami i lamp oświetleniowych ledowych – 4 kpl.( wykonanie oświetlenia etap I) wraz z wyłącznikiem
 5. ułożenie kabli do naświetlaczy
 6. montaż naświetlaczy LED na budynku – Ilość -6szt,

5) STOLARKA  DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

 1. montaż drzwi wewnętrznych  pełnych jednoskrzydłowych wraz z futryną na szerokość muru wraz z  obróbką obsadzenia,

Planowany termin zakończenia prac 15.09.2016 roku

  Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

mkidn_01_cmyk