Podpisana umowa na realizację zadania pn.: „ ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO I WYPOSAŻENIA PRACOWNI CERAMIKI”

Dnia 3 grudnia 2018 roku Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach- Mirosława Borucka podpisała umowę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego na realizację zadania pn.: „ ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO I WYPOSAŻENIA PRACOWNI CERAMIKI”

Planowana operacja zakłada w oparciu o projekt wykonawczy wykonanie zasilania rezerwowego dla budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach poprzez instalację agregatu prądotwórczego na zewnątrz budynku.

W ramach operacji zaplanowano utworzenie pracowni ceramiki poprzez zakup wyposażenia w piec do wypalania ceramiki, oświetlenia podłogowego w postaci lamp LED oraz regały do przechowywania gotowych prac, gliny i innych materiałów. Dopełnieniem operacji będą przeprowadzone warsztaty ceramiki, jako praca społeczna partnera projektu Stowarzyszenie Kaliskie Pegazy. 
Całość operacji wpłynie na zwiększenie aktywności społeczności lokalnej opartej o walory Kociewia, jako celu szczegółowego, co wpisuje się w cel ogólny – Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze Lokalnej Grupy Działania.

Wartość zadania ( koszty kwalifikowane)to: 91 530,71 zł 
Wnioskowana kwota pomocy to: 56 908,00 zł 
Realizacja przewidziana do 10.2019 roku