Biblioteka

 1. GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek – 10.00-18.00

Wtorek – 8.00-16.00

Środa – 8.00-16.00

Czwartek- dzień pracy wewnętrznej

Piątek – 8.00-16.00

2. DANE KONTAKTOWE

rsz_wizytówka_gok-biblioteka

3. KRÓTKA HISTORIA……….

Gminna Biblioteka Publiczna  to kontynuacja dorobku i tradycji Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Kaliskach. Historia biblioteki zaczyna się już w roku 1952, w tym roku to  pod datą 04 listopada została wpisana pierwsza książka w księdze inwentarzowej biblioteki.

Początkowo przez 25 lat biblioteka funkcjonowała w nieistniejącym już dziś drewnianym budynku przy ul. Długiej. Następnie na trzy lata przeniesiona została do ówczesnego budynku Urzędu Gminy w Kaliskach (dziś stanowi to przednią część Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach). Na kolejne dwa lata  lokum dla biblioteki stał się dom p. Repeckiej przy ul. Długiej, kolejna przeprowadzka wywiodła bibliotekę do Sali Kinowej Tartaku ( budynek już dziś nieistniejący) W roku 1989 Biblioteka Publiczna Gminy Kaliska przeniesiona została do obecnego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach przy ul. Długiej18. Mocą uchwały Nr VI/46/93 z dnia 29 września 1993 r  prowadzenie Biblioteki Publicznej przejął GOK w Kaliskach. Natomiast w roku 2012 na mocy uchwały Nr XX/160/2012 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie GOK w Kaliskach dokonano zapisu, iż w strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna.

Gminna Biblioteka Publiczna  działa na rzecz mieszkańców gminy prowadząc podstawowe funkcje biblioteki, czyli gromadzenie i udostępnianie zasobów bibliotecznych oraz prowadząc działania kulturalne, edukacyjne i literackie.

4. BIBLIOTEKA W OBIEKTYWIE

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA