Stowarzyszenie Kaliskie Pegazy

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021

Stowarzyszenie powołała  grupa założycielska  w ilości siedmiu osób .

Stowarzyszenie  „Kaliskie Pegazy”  uzyskało oficjalny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego  z dniem 03.01.2017 roku.

Głównym celem stowarzyszenia jest edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę oraz rozpoznawanie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

W skład Zarządu wchodzą

Monika Burdukiewicz-Miszewski – prezes,    

Anna Kurkowska –  skarbnik,

Mateusz Kolinski – sekretarz

 

Siedziba Stowarzyszenia:

ul. Długa 18

83-260 Kaliska

Adres e-mail: wspolnecele4@wp.pl

Tel. kontaktowy: 58 56 09 245