Wynajem GOK

Wynajem  pomieszczeń

w Gminnym Ośrodku  Kultury w Kaliskach


Kontakt  

w godz. 8:00-16:00,
z Panią Wiktorią Eichmann
tel. 58 56 09 245. wew 22 

Zarządzenie Nr 53 /2016 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach  z dnia 21.11.2016 r.w sprawie wprowadzenia regulaminu wynajmu pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach wraz z  określeniem  wysokości czynszu   i  wzoru druków- zarzadzenie-nr-53-2016

  1. zalacznik-2-do-zarzadzenia-nr-53-2016-wniosek-gok
  2. zalacznik-3-do-zarzadzenia-nr-53-2016-umowa-gok

ZARZĄDZENIE NR 03 /2017  DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53 /2016 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach z dnia 21.11.2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynajmu pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach wraz z  określeniem  wysokości czynszu   i  wzoru druków

 Zarządzenie nr 3 2017