Wynajem świetlic w Cieciorce, Piecach i Studzienicach

Wynajem obiektów

Kontakt  do osób odpowiedzialnych za świetlice:

Świetlica Cieciorka– opiekun Agnieszka Zalewska, 

– sołtys Maria Solecka-Flisikowska tel. 513 047 569

Świetlica Piece– opiekun Bożena Ramanów, 

– sołtys Marek Romanów

Świetlica Studzienice– opiekun Anna Ścieszyńska , 

– sołtys Marian Kujawski tel. 606 419 325

w godz. 7:00-15:00 bezpośrednio z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kaliskach,  tel. 58 56 09 245.

Zarządzenie Nr 40/2016 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach z dnia 19.09.2016 w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynajmu obiektów, określenia wzorów druków dotyczących  wynajmu obiektów oraz określenia wysokości opłat za wynajem obiektów na terenie Gminy Kaliska. zarzazdenie-nr-40-regulamin-wzory-drukow-i-wysokosc-odplatnosci-za-wynajmu-obiektow-2016

Zarządzenie Nr 58/2016 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach z dnia 28.12.2016 w sprawie:  zmiany  Zarządzenia Nr 40/2016 Dyrektora  Gminnego Ośrodka Kultury w  Kaliskach z dnia 19.09.2016 wprowadzenia regulaminu wynajmu obiektów, określenia wzorów druków dotyczących  wynajmu obiektów oraz określenia wysokości opłat za wynajem obiektów na terenie Gminy Kaliska. zarzadzenie-nr-58-2016

HARMONOGRAM WYNAJMU ŚWIETLIC  http://www.kaliska.pl/aktualnosci/harmonogram_wynajmu_swietlic_wiejskich_3343.html#txt

 

Dokumenty do pobrania:

załącznik nr 1 do zarządzenia- REGULAMIN WYNAJMU OBIEKTÓW

zalacznik-1-do-zarzadzenia-40-2016-regulamin

załącznik nr 2 do zarządzenia- WNIOSEK O WYNAJEM OBIEKTU

zalacznik-2-do-zarzadzenia-40-2016-wniosek

załącznik nr 3 do zarządzenia- UMOWA NAJMU

zalacznik-3-do-zarzadzenia-40-2016-umowa

załącznik nr 4 do zarządzenia –PROTOKÓŁ ZDAWCZO- ODBIORCZY  OBIEKTU    

zalacznik-4-do-zarzadzenia-40-2016-protokol

załącznik nr 5 do zarządzenia  –STAWKI CZYNSZU ZA WYNAJEM OBIEKTÓW

zalacznik-5-do-zarzadzenia-40-2016-stawki-czynszu

załącznik nr 6 do zarządzenia –ROZLICZENIE KOSZTÓW DODATKOWYCH 

zalacznik-6-do-zarzadzenia-40-2016-rozliczenie-kosztow-dodatkowych

zalacznik-1-do-zarzadzenia-58-2016-rozliczenie-kosztow-dodatkowych