„Oczyszczamy powietrze sztuką”

Grupa nieformalna KULUARY przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach w ramach projektu pn. „Oczyszczamy powietrze sztuką” wraz z seniorami z Klub Seniora Piece będzie tworzyć łąkę kwietną dla owadów pożytecznych przy świetlicy GOK Kaliska.
Dofinansowano w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną Grupę Działania „Chata Kociewia” że środków Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S. A.
Działaj Lokalnie Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”