Festyn Rodzinny Studzienice 2015r.

plakat Studzienice

4 lipca 2015 roku w godz. 17.00- 02.00 na placu przy świetlicy wiejskiej w Studzienicach miał miejsce festyn rodzinny, który licznie zgromadził społeczność tego sołectwa. Jest to coroczny festyn sołecki w okresie letnim i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Studzienic. O godz. 17.00 Pan Marian Kujawski sołtys sołectwa Studzienice wraz z pracownikiem GOK powitali przybyłych gości i życzyli udanej zabawy.

Następnie  Radosław Cieminski  przeprowadził zaplanowane konkursy dla dzieci, a  Monika Burdukiewicz-Miszewski  dla dorosłych.  Nowością w tym roku są nagrody za udział we wszystkich zabawach. W trakcie konkursów Daria Kujawska malowała dzieciom twarze. Po konkursach odbyła się nocna zabawa taneczna z grupą wodzirejską „GRAND”. W trakcie festynu przybył również Wójt Gminy Kaliska Pan Sławomir Janick wraz z małżonką. Organizatorem imprezy był: Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach i Rada  Sołecka Sołectwa Studzienice. Nagłośnienie oraz operatora sprzętu muzycznego udostępnił Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach.

Szczególne podziękowanie należy się radzie sołeckiej sołectwa Studzienice za przygotowanie atrakcyjnych nagród.

Dziękujemy i zapraszamy za rok.